บริการจดทะเบียนบริษัท

ให้เราช่วยคุณกับปัญหาความยุ่งยากในการจดบริษัทค่าบริการรวมทุกอย่างแล้ว

 • บริการรวดเร็ว

 • พร้อมให้คำปรึกษา

 • มีความเป็นมืออาชีพ

เพียง 6,900 บาท

บริการจดทะเบียนบริษัท

ให้เราช่วยคุณกับปัญหาความยุ่งยากในการจดบริษัทค่าบริการรวมทุกอย่างแล้ว

 • พร้อมให้คำปรึกษา

 • บริการที่รวดเร็ว

 • มีความเป็นมืออาชีพ

เพียง 6,900 บาท

ด้วยประสบกาณณ์ที่มากกว่า 10 ปี เรายินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ช่วยคุณ

เอกสารและข้อมูลที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ใบสำคัญการจดทะเบียน

 • หนังสือรับรองบริษัท

 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)

 • รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)

 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ออกแบบและสั่งทำตรายางตามมาตรฐาน

เอกสารและข้อมูลที่ลูกค้าจะได้รับ

 • แบบฟอร์มพื้นฐานด้านบัญชีและภาษี

 • รายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร

 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบภ.พ.20)

 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

 • ยื่นแบบฟอร์มการยื่นแบบภาษีออนไลน์

 • แนะนำและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีเบื้องต้น

เอกสารและข้อมูลที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ใบสำคัญการจดทะเบียน

 • หนังสือรับรองบริษัท

 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)

 • รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)

 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

 • ออกแบบและสั่งทำตรายางตามมาตรฐาน

 • แบบฟอร์มพื้นฐานด้านบัญชีและภาษี

 • รายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร

 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบภ.พ.20)

 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

 • ยื่นแบบฟอร์มการยื่นแบบภาษีออนไลน์

 • แนะนำและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีเบื้องต้น

ให้เราช่วยดูแลคุณ เพียง 6 ขั้นตอนง่ายๆ

ให้เราช่วยดูแลคุณ เพียง 6 ขั้นตอนง่ายๆ

ให้เราช่วยดูแลคุณ เพียง 6 ขั้นตอนง่ายๆ

ให้เราช่วยดูแลคุณ เพียง 6 ขั้นตอนง่ายๆ

เอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดบริษัท

เอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดบริษัท

ข้อดีและข้อเสียการจดทะเบียนนิติบุคคล

ข้อดี

การเป็นนิติบุคคลนั้นทำให้ธุรกิจดูมีความน่าเชื่อถือกว่าธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาเป็นอย่างมาก ทำให้สถาบันทางการเงินหรือผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในให้เงินทุน ซึ่งโอกาสในการได้เงินทุนที่มากขึ้น ก็หมายถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่มากขึ้นด้วย

การเป็นนิติบุคคล แม้ว่าจะต้องทำบัญชีส่งสรรพากร แต่นั่นก็หมายความว่า จะทำให้ธุรกิจต้องเสียภาษีตามผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงตามบัญชี ถ้าปีไหนธุรกิจ “ขาดทุน” ก็ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งต่างจากการเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา เพราะถ้าธุรกิจขาดทุน แต่ในทางภาษี ยังไงก็จะหักค่าใช้จ่ายได้แค่ตามอัตราเหมาจ่าย หมายถึงยังไงก็ต้องเสียภาษี แม้ว่าจะขาดทุน

เพราะลูกจ้างหรือพนักงานโดยส่วนใหญ่ก็ต้องการความมั่นคงในชีวิต ทำให้ผู้ประกอบการที่ จดทะเบียนบริษัท มีโอกาสได้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาทำงานกับบริษัทมากกว่า

จะเป็นง่ายกว่ามากในการแบ่งผลกำไรหรือเงินลงทุนของกลุ่มผู้ลงทุน หากมีเจ้าของหลายคนในกิจการ เนื่องจากผลประกอบการทุกอย่างถูกบันทึกลงในบัญชีและจะถูกแบ่งสรรปันส่วนตามที่ควรจะเป็น อีกทั้งเรื่องดังกล่าวยังมีกฎหมายรองรับ

ข้อดีของการเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท ก็คือ การจำกัดความรับผิดชอบต่อหนี้สินของบริษัทตามมูลค่าหุ้นของตัวเองที่ลงไปในบริษัท หรือพูดง่ายๆ คือ ถ้าบริษัทเกิดความเสียหายทางธุรกิจร้ายแรงระดับต้องล้มละลาย เราซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะสูญเสียสินทรัพย์ไปแค่ตามมูลค่าหุ้นเท่านั้น ตัวเราจะไม่ล้มละลายตามบริษัทไปด้วย และสำหรับคนที่ทำธุรกิจ นี่เป็นหลักประกันชั้นดีว่าถ้าธุรกิจพลั้งพลาดไป จะสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ได้อย่างไม่เจ็บตัวมากนัก

ข้อเสีย

เนื่องจากการเป็นนิติบุคคลกฎหมายระบุให้ต้องมีการจัดทำบัญชีและคำนวณภาษีตามกฎหมาย นั้นหมายถึงภาระงานด้านเอกสารย่อมมากขึ้น

หากท่านไม่ใช่เจ้าของเพียงผู้เดียว ท่านอาจพบว่าในการตัดสินใจจะไม่คล่องตัวเท่าการที่ท่านเป็นเจ้าของคนเดียว เพราะท่านสามารถตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวท่านเองได้

หากท่านทำการจดทะเบียนด้วยตัวเองท่านจะพบว่าหากไม่มีความรู้ด้านบัญชีและกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมีประเด็นด้านกฎหมาย บัญชีและภาษีมาเกี่ยวข้องด้วย

เนื่องจากการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนท่านต้องมีการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงการที่ท่านจะต้อมีค่าใช้จ่ายในการจ้างนักบัญชีเพื่อดูแลงานด้านบัญชีเพิ่มขึ้น

กิจการจะมีงานด้านภาษีที่มากขึ้น ทั้งการยื่นสรุปกำไรขาดทุนประจำปี, หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนและจะต้องมีการจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ท่านอาจให้นักบัญชีของท่านหรือจ้างสำนักงานบัญชีที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ดูแลแทนได้

โทรหาเรา

083-983-5169

ส่งข้อความหาเรา

WORKING HOURS

8:00am – 6:00pm

ส่งข้อความหาเรา

โทรคุยกับเรา

083-983-5169