กี่ยวกับเรา

บริษัทของเราเริ่มต้นจากกลุ่มทีมงาน CPA ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการสอบบัญชี การทำบัญชีและภาษีทั้งในบริษัท Big4และบริษัทข้ามชาติอีกหลายแห่ง เราได้ตัดสินใจเริ่มต้นให้บริการบัญชีและภาษีแบบรูปแบบใหม่ที่จะนำประโยชน์ของความรู้ด้านบัญชีมาใช้อย่างเต็มที่

 

Keep Moving Forward Together”

สำนักงานบัญชียุคใหม่ เราค้นพบว่าสำนักงานบัญชีที่มีโดยทั่วไปมักจะทำบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีเป็นหลัก แต่จริงๆแล้วเรามองว่าบัญชีเป็นอะไรที่ให้ประโยชน์ได้มากกว่านั้น เพราะองค์กรขนาดใหญ่เกือบทุกองค์กรที่เราเคยได้ร่วมงานด้วยล้วนแล้วแต่ใช้ข้อมูลด้านบัญชีเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจกันทั้งสิ้น ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าว่าสำนักงานของเราจะเป็นสำนักงานยุคใหม่ที่ประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายแขนงมาให้บริการแก่ลูกค้าของเรา ทั้งด้านการบัญชี ภาษี การเงิน รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรก้าวทันยุคสมัยที่เป็นแปลงไป

ลูกค้า เป็นหัวใจในการให้บริการของเรา โดยเรายึดหลัก Customer Centrix ในการทำงาน เราพยายามทำความเข้าใจลูกค้าและส่งมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เราเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการแตกต่างกันไปเราจึงพยายามจัดระบบการทำงานให้มีความยืนหยุ่นและคล่องตัว Agile เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้

สำนักงานบัญชี

“ 10 YEARS EXPERIENCE ”

FORWARD เริ่มต้นจากการก่อตั้งของทีมผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ทั้งในสายงานบัญชีและภาษี กว่า 10 ปี เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำข้อมูลด้านบัญชีไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับกิจการ ดังนั้นสำนักงานของเราจึงพยายามสร้างความแตกต่างและนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าของเรา ผ่านการวิเคราะห์และการให้คำแนะนำ ทั้งในด้านการวางแผนภาษี กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ฯลฯ

การันตีด้วยทีมงานคุณภาพ

  • มีทีมผู้สอบรับบัญชีรับอนุญาตคอยดูแลคุณภาพงานในสำนักงาน

  • ทีมงานเรามีทั้งบุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตร CPA, CPA ASEAN, CA และคุณวุฒิอื่นๆ

  • ทีมงานของเราทุกคนได้มีการอบรมความรู้อย่างน้อยเฉลี่ยเดือนละครั้ง

  • ทีมงานของเราสามารถให้บริการทั้งภาษาไทย และอังกฤษ

  • การันตีคุณภาพด้วยปริมาณลูกค้าเพิ่มติดต่อกัน 5 ปีซ้อน

โทรหาเรา

083-983-5169

ส่งข้อความหาเรา

WORKING HOURS

8:00am – 6:00pm

ส่งข้อความหาเรา

โทรคุยกับเรา

083-983-5169