อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มบัญชีพิเศษ หมายถึง บัญชีที่แสดงข้อมูลรายรับของอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (e-Platform) ที่ได้รับจากผู้ประกอบการ (Seller) บนแพลตฟอร์ม ซึ่งกรมสรรพากรได้กำหนดให้  E-Platform ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีเกิน 1 พันล้านบาท มีหน้าที่จัดทำบัญชีพิเศษนี้

ในช่วงที่ผ่านมา หลายๆคนอยากจะได้เห็นข่าวสั้นๆว่า ทางกรมสรรพากรมีนโยบายให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม ต้องส่งข้อมูลรายได้จากบุคคลที่เข้ามาทำการขายออนไลน์ในแพลตฟอร์ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปในบทความจึงขอสรุปประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และเงื่อนไขฉบับนี้ครอบคลุมถึงผู้กระกอบการรายใด จะมีผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่างไร รวมถึงแนวทางการปฏิบัติเราได้สรุปในบความนี้แล้วค่ะ

อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มอะไรบ้างที่ต้องทำบัญชีพิเศษ

จากที่เห็นตามภาพดังกล่าว จะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าหากไม่ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มที่ไม่ได้เข้ามาจดจัดตั้งทะเบียนในไทย ก็ถือว่าไม่เข้าข่ายหรือหากเป็นธุรกิจที่ได้จัดตั้งในไทยแต่ไม่ได้มีรายได้ในรอบบัญชีเกิด 1,000 ล้านบาท ก็จะไม่เข้าข่ายเช่นกัน เราขอยกตัวอย่างบริษัทรายใหญ่ในไทยที่น่าจะเข้าเกณฑ์เช่น

 • e-Marketplace: เช่น Shopee, Lazada, Kaidee, JD Central
 • Social Media: เช่น Facebook, Instagram, TikTok
 • Food Delivery: เช่น GrabFood, Foodpanda, Lineman
 • Ride Hailing: เช่น Grab, Bolt

ผลกระทบต่อคนขายออนไลน์

 • ข้อมูลรายได้จะถูกเปิดเผย
  ข้อมูลรายได้ของผู้ขายออนไลน์บน e-Platform จะถูกเปิดเผยต่อกรมสรรพากร
 • อาจถูกตรวจสอบการเสียภาษี
  ผู้ขายออนไลน์อาจถูกตรวจสอบการเสียภาษีมากขึ้น
 • ผู้ขายออนไลน์ที่อยู่นอกระบบภาษีอาจต้องจ่ายภาษี
  ผู้ขายออนไลน์ที่ไม่เคยเสียภาษีอาจต้องจ่ายภาษี

แนวทางปฏิบติของคนขายออนไลน์

 • เตรียมเอกสารให้พร้อม
  เตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี
 • จดบันทึกรายรับรายจ่าย
  จดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการคำนวณภาษี
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเสียภาษีที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวสำหรับครั้งนี้เป็นหนึ่งในความพยายามของกรมสรรพากรที่ต้องการจะขยายฐานภาษีผู้ขายออนไลน์ควรต้องพร้อมปรับตัวให้เข้ากับระบบภาษีออนไลน์ บัญชีพิเศษ e-Platform เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ การเสียภาษีอย่างถูกต้องและตรงเวลา เป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรปฏิบัติ หรือหากต้องการที่ปรึกษาด้านภาษีหรือบัญชีเพิ่มเติมสามารถสอบถามทาง Forward ได้เสมอเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้