สำหรับใครที่กำลังจะยื่นภาษีแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน ในที่นี้เราจะมาบอกเรื่องที่หลายคนสงสัยกันค่ะว่าการยื่นภาษีนั้นเป็นอย่างไร

1. การยื่นภาษีนั้นสามารถทำได้ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ

  • ยื่นแบบกระดาษ (สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี) และ
  • ยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 8 เมษายน ของทุกปี ซึ่งแบบออนไลน์นี้จะบวกเพิ่มให้อีก 8 วัน)

2. หากทำการยื่นภาษีแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตถ้าผู้ยื่นภาษีครั้งแรกจำเป็นต้องสมัครเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนซึ่งขั้นตอนการสมัครนี้สามารถสมัครได้เลยโดยยังไม่ต้องยื่นเอกสารภาษี

3. ใบ 50 ทวิ คืออะไร ทำไมต้องนำมาแสดงในการยื่นภาษีด้วย และสามารถหาได้จากที่ไหน

  • ใบ 50 ทวิ คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือเป็นเอกสารการรับเงินที่แสดงว่าได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว
  • ใบ 50 ทวิ จะได้จากนายจ้าง ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 2 แบบหลักๆ คือ กรณีทำงานประจำ นายจ้างจะต้องออกให้กับลูกจ้างภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี หรือถ้าหากลูกจ้างลาออกต้องออกใบ 50 ทวิ ให้ลูกจ้างภานใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออก และกรณีทำอาชีพอิสระต้องได้รับใบ 50 ทวิ ทุกครั้งที่มีการรับเงิน

4. โดนหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว ก็ยังจำเป็นต้องยื่นภาษี : เนื่องจากรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นเป็นเพียงการจ่ายภาษีล่วงหน้าส่วนหนึ่งเท่านั้น และทุกคนยังมีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีเหมือนเดิม

5. ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ต่างกันอย่างไร

  • ภ.ง.ด.90 คือ แบบฟอร์มสำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้อื่นๆที่นอกเหนือจากงานประจำหรือมีรายได้จากงานประจำและรายได้อื่น
  • ภ.ง.ด.91 คือ แบบฟอร์มสำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้จากงานประจำหรือเงินเดือนเพียงอย่างเดียว

6. รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ก็จำเป็นต้องยื่นภาษีทั้งสิ้น เว้นแต่มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 10,000 บาท หรือมีรายได้รวมทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือน แต่ถ้าหากเป็นผู้มีรายได้อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนจะเป็น 60,000 บาทต่อปี

7. สามารถคำนวณได้ง่ายๆ ดังนี้ ( เงินได้ตลอดทั้งปี – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว – ค่าลดหย่อน ) ***หากคำนวณแล้วมีรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ก็ให้ทำการยื่นภาษีอย่างเดียวไม่ต้องชำระภาษี แต่ถ้าหากคำนวณแล้วมีรายได้สุทธิเกิน 150,000 บาท ต้องทำการยื่นภาษีและทำการชำระภาษีด้วย

8. ถ้าหากใครที่เป็นมือใหม่แล้วยื่นภาษีผิดไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะสามารถเลือกรายการ การยื่นเพิ่มเติม จากนั้นทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้เลย

  • ยื่นภาษีผิดแต่ได้เงินคืนภาษีแล้ว มี 2 กรณีด้วยกัน คือ ได้รับเงินคืนภาษีมากกว่า ในขั้นตอนนี้ควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งปัญหาและทำการพิจารรณาคืนเงินภาษีใหม่ และในกรณีได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่า ในขั้นตอนนี้หากมีการแก้ไขข้อมูลไปแล้วเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากรายการที่แก้ไขไปและทำการโอนเงินคืนภาษีในส่วนที่เหลือให้ค่ะ

การยื่นภาษีนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ยังไม่เคยยื่นภาษีไม่ต้องกังวลไปค่ะ ยื่นผิดก็สามารถแก้ไขได้ ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิด แต่ทว่าต้องอยู่ในกรอบเวลาของการยื่นภาษีด้วยนะคะเพราะถ้าเกินกรอบเวลานั้นก็อาจจะมีค่าปรับได้ค่ะ หวังว่าเรื่องนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจขึ้นไม่มากก็น้อย