การ เทรดเหรียญ  “คริปโทเคอร์เรนซี” ตรงนี้ผมของอนุญาตเรียกว่า คริปโต นะครับ ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นอะไรที่ฮิตฮอตและร้อนแรงมาก ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ใครก็สามารถเข้าถึงได้แถมยังถูกกฎหมายอีกด้วย ไม่แปลกที่การเทรด คริปโต จึงเป็นที่นิยมกันมากปัจจุบันนี้ เพราะทำให้ใครหลายๆคนมีรายได้จากส่วนนี้กันมาก บางคนก็ถึงกับรวยไปเลยก็มี แต่ว่าการที่มีรายได้ แน่นอนก็จะมาควบคู่กับการเสียภาษี ว่าแต่การที่ได้รายได้จากการเทรด คริปโต นี้มันเสียภาษีแบบไหนยังไง ทางเราทีมงาน Forward ก็ได้ไปสืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการเทรด คริปโต นี้ว่าจะต้องเสียภาษีไหม ต้องเสียภาษีแบบไหนยังไง มาสรุปเป็นข้อๆ ให้ทุกคนทราบกันครับ

1.รายได้จากการเทรด หรือ การซื้อ-ขาย คริปโต เสียภาษีไหม

ตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับ ว่าต้องเสียภาษีครับผม กรมสรรพากรได้ออกมาประกาศย้ำอีกครั้งอย่างชัดเจนว่ากำไรจากการลงทุนในตลาดคริปโตจะต้องยื่นแบบภาษี และหากใครมีรายได้แล้วหลีกเลี่ยง ไม่ยื่นแบบเสียภาษี ถือว่ามีโทษตามกฎหมาย โดยกฎหมายที่กรมสรรพากร นำมาใช้ในการเก็บภาษีดังกล่าวคือ “พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19 ) พ.ศ.2561 มาตรา40(4)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร” และกำหนดให้ผู้ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าวมีหน้าที่หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 15% ของกำไร ตามกฎหมยมาตรา 50(2)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร ด้วยครับ

เพิ่มเติม: ถ้าในระหว่างปี มีการขายเหรียญคลิปโต มีทั้งกำไรและขาดทุน สมุมติว่า ขายทั้งหมด 4 รายการ 2 รายการแรกได้กำไรอยู่ 300,000 บาท 2 รายการต่อไปขายขาดทุน 200,000 บาท สรุปทั้งปีได้กำไรอยู่ 100,000 บาท แต่สิ้นปีก็ต้องใช้ยอดกำไรที่ 300,000 บาท มาคำนวนภาษีอยู่ดี รายการขาดทุน 200,000 บาทไม่สามารถนำมาหักลบกำไรได้ เพราะทางกรมสรรพากรคิดคำนวนจากฐานของภาษีเงินได้

2.ต้องเสียภาษีแบบไหนยังไงบ้าง

กรณีเราซื้อเหรียญมาแล้วถือไว้พอราคาเหรียญขึ้นแล้วเราขายออกไป และได้กำไรจากการขาย ผู้ที่ซื้อเหรียญจากเรามีหน้าที่จะต้อง หักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกำไรเรา 15% และนำยื่นต่อกรมสรรพากรพื้นที่ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป นอกจากนั้นผู้ซื้อยังมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิให้กับเราด้วย หรือถ้าเราเป็นผู้ซื้อเหรียญจากผู้ขายที่มีกำไร เราก็มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเขา และออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเขาเช่นกันครับ

หลังจากเราโดนหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว เรายังต้องนำกำไรจากการขายเหรียญคริปโตในระหว่างปี ที่เป็นเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40(4) (ฌ)ไปยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 สิ้นปีอีกด้วย เพราะภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็น Final Withholding Tax แต่ถือว่าผู้ขายได้เสียภาษีไว้ล่วงหน้า จึงสามารถนำภาษีที่ถูกหักไว้แล้วไปเป็นเครดิตภาษีสิ้นไปได้

3.ถ้านำเหรียญคริปโต ไปซื้อสินค้าหรือบริการ

กรณีนำเหรียญคริปโต ไปซื้อสินค้าหรือบริการ ถ้าหากว่า ณ ตอนนั้นที่ซื้อมูลค่าของเหรียญนั้น สูงกว่ามูลค่าต้นทุนที่เราซื้อมา ทางผู้ที่ให้สินค้าหรือบริการกับเรา มีหน้าที่ต้อง หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเราในอัตรา 15% ของกำไร เพื่อนำส่งสรรพากรพื้นที่ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ ให้กับเราด้วย และส่วนต่างกำไรจากเหรียญที่เรานำไปแลกซื้อสินค้านั้น ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน 40(4)(ฌ) ของเราโดยต้องนำไปคำนวนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 สิ้นปีด้วย

4.การโอนเหรียญคริปโตให้คนในครอบครัว

กรณีโอนเหรียญคริปโต ให้ พ่อ-แม่ ลูกหรือคู่สมรส จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ว่ามูลค่าของเหรียญนั้นจะต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท ตลอดปีภาษีนั้น

5.มีกำไรจากการขายคริปโตเท่าไหร่ ไม่ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี(เฉพาะมีรายได้แต่คริปโตอย่างเดียวนะครับ)

บุคคลธรรมดาทั่วไปมีรายได้จากการเทรดคริปโตอย่างเดียวทั้งปี ไม่เกิน 60,000 บาท ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี

บุคคลธรรมดาทั่วไปมีรายได้จากการเทรดคริปโตอย่างเดียวทั้งปี ไม่เกิน 210,000 บาท มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีประจำปีอยู่ แต่รายได้จะยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี

ส่วนผู้ที่อายุเกิน 65ปี หรือ พิการ มีบัตรประจำตัวผู้พิการ จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษี หากมีกำไรจากการขายคริปโตทั้งปีไม่เกิน 400,000 บาท ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีประจำปีอยู่ แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี

(3 ข้อข้างต้น ถึงแม้จะไม่เสียภาษีสิ้นปี แต่ในระหว่างปีถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ ก็สามารถยื่นขอคืนภาษีได้ครับ)

สรุป การเทรดคริปโต หรือ ซื้อ-ขาย คลิปโต ถ้าได้เกิดกำไรจากการขายคลิปโต จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ จะต้องนำกำไรจากการขาย ไปรวมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นไปด้วย(แต่ต้องเกิน 60,000 นะครับ) แต่อย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีคริปโตก็ยังมีความยุ่งยากอยู่ดี โดยเฉพาะการซื้อขายคลิปโตบนกระดานเทรด ซึ่งเราไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้ขายให้กับเรา และกำไรของเขาเท่าไหร่ จะหัก ณ ที่จ่ายเขายังไง และออกหนังสือรับรองให้เขายังไง  ซึ่งกรมสรรพากรมีความตั้งใจจะอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี โดยกำลังหารือแนวทางดังกล่าวกับกระดานเทรดเพื่อหาแนวทางชัดเจนขึ้นในอนาคต

หากมีความคืบหน้าอย่างไร ทางเราทีมงาน  Forward จะอัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้งครับผม