หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราเสียภาษีให้กับภาครัฐแล้วแต่คุณภาพชีวิตและสวัสดิการในสังคมยังแย่กันอยู่ และกลับมีแต่ข่าวการซื้อของที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆโดยภาครัฐ ในทางกลับกันมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ที่บางครั้งถ้าโชคดีหน่อยก็ได้นั่งรถสาธารณะที่ยังสภาพดีอยู่ แต่ถ้าวันไหนโชคไม่ค่อยดีก็จะเจอกับรถเมล์เก่าๆแถมพังกลางทางอีก มาดูกันว่าจริงๆแล้วเงินภาษีที่เราได้จ่ายรัฐบาลได้นำไปใช้กับอะไรบ้าง

  • เงินภาษีที่เราจ่ายไปให้กับภาครัฐก็เหมือนกับการที่เราจ่ายเงินเพื่อจะได้ใช้สินค้าหรือรับบริการส่วนรวมที่รัฐเป็นคนสร้างหรือจัดหาให้ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค การศึกษา โรงพยาบาลหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่มีให้กับประชาชน เช่น การสร้างถนน ทางเดินเท้า รวมไปถึงระบบการขนส่งสาธารณะ
  • เครื่องมือในการกระจายรายได้ของประชาชน โดยเราจะเห็นได้ชัดเลยจากวิธีในการคำนวณภาษีว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีเงินได้มากกว่ามักจะเสียภาษีมากกว่าผู้ที่มีเงินได้น้อย
    หรือบางครั้งผู้มีรายได้น้อยก็อจจะไม่ต้องเสียภาษีเลย ซึ่งนี่ถือเป็นเครื่องมือของภาครัฐที่ช่วยในการกระจายรายได้ของผู้ที่มีรายได้เยอะไปยังผู้ที่มีรายได้น้อยในทางอ้อม เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
  • นอกจากนี้ภาษียังเป็นเครื่องมือที่ภาครัฐใช้ในการควบคุมการบริโภคของประชาชน เช่น การซื้อสินค้าฟุ่มเฟื่อยหรือสินค้าที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม กระเป๋าแบรนเนมต่างๆ หรือการบริโภคสุราหรือยาสูบไม่ให้มากจนเกินไป ซึ่งสินค้าเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนในประเทศ ในปัจจุบันภาษีที่สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลมากที่สุดในตอนนี้คือ ภาษีสรรพาสามิต และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมาจากสินค้าฟุ่มเฟื่อยและสินค้าและบริการต่างๆที่เราบริโภคอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเอง

  • ประเด็นสุดท้ายคือการนำเงินภาษีมาเป็นเครื่องมือรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ยามที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ถ้าคิดไม่ออกว่าสถานการณ์ใด ก็ขอยกตัวอย่าง สถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจในวงกว้างทั่วโลก นั้นก็คือ โรคระบาดโควิด 19 นั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว หรือ ที่เห็นได้ชัดช่วงที่มีการ lockdown ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทำให้บางกิจการทำการยกเลิกจ้างงานพนักงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดการว่างงานจำนวนมาก และนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องนำเงินภาษีส่วนนึงมาช่วยแก้ปัญหาโดยมีการกระตุ้นการจ้างงานตอนเศรษฐกิจตกต่ำ หรืออาจจะทำการกระตุ้นการลงทุน โดยให้มีการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ให้ เป็นต้น

จากบทความข้างต้นคงได้เห็นกันแล้วว่าเงินภาษีถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง ซึ่งการเสียภาษีคือหน้าที่ที่สำคัญกับประชาชนทุกๆคน หากไม่เสียตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดก็จะต้องเสียค่าปรับหรือโดนลงโทษตามกฎหมายกำหนด