ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทุกคนรู้หรือไม่ว่าคือภาษีอะไร ทำไมต้องโดนหักด้วย ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนพนักงานประจำ หรือคนที่รับงานเสริมก็ยังโดนหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่กับบางคนก็ได้เงินเดือนเต็มจำนวนโดยไม่โดน หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือรับงานเสริมบางเจ้าก็ไม่โดนหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยังหักไม่เท่ากันอีก เค้าคิดกันยังไง ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กันว่าสรุป ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใครเป็นผู้มีหน้าที่จะต้องหัก คนที่ถูกหักจะต้องเข้าเงื่อนไขอะไร ผู้ที่หักภาษี หักแล้วเอาเงินภาษีไปไหนต่อ และเค้าใช้หลักเกณฑ์อะไรคิดในการหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกันครับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือภาษีชนิดที่จะมีการหักทุกครั้งที่เกิดการจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่ภาษีครอบคลุม โดยผู้ที่เป็นฝ่ายจ่ายเงินจะต้องหักจากจำนวนเงินที่จะจ่ายให้ผู้รับเงิน และเอาเงินนั้นไปให้กับรัฐ ฝ่ายผู้รับก็ได้เงินแบบไม่เต็มจำนวน พร้อมกับเอกสาร “หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ” เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเวลาทำเรื่องลดหย่อนภาษี กรมสรรพากรระบุไว้ว่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีไว้เพื่อลดภาระผู้เสียภาษี จะได้ไม่ต้องเสียภาษีทีเดียวเยอะๆ ตอนท้ายปี และในอีกแง่ก็เป็นภาษีที่ทำให้มีเงินเข้ารัฐอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นภาษีที่ต้องนำส่งทุกเดือน

ใครเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี หัก ณ ที่จ่าย

บางคนอาจจะเข้าใจว่าบริษัท หรือนิติบุคคลเท่านั้นที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่จริงๆไม่ใช่นะครับ การจะหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับประเภทรายการที่คุณจ่ายครับ นั่นคือคุณจ่ายค่าอะไร เช่น ถ้าคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ดังนั้นแม้ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา เช่น เปิดร้านแต่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล มีพนักงาน จ้างคนมาเฝ้าร้าน คุณก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าจ้างนั้น แล้วนำส่งสรรพากรด้วยนะครับ ถ้าเข้าเกณฑ์ที่ต้องหัก เพราะฉะนั้นผู้ที่จะต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ผู้จ่ายเงินที่เป็นคนธรรมดาผู้ประกอบการทั่วไป บริษัทห้างร้าน สมาคม จนถึงองค์กรของรัฐ ขึ้นอยู่กับจ่ายเป็นค่าอะไร และต้องดูว่าผู้ที่ถูกหัก นั้นเป็นผู้เสียภาษีหรือไม่

ใครเป็นผู้ถูกหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ตรงนี้ต้องบอกว่า ผู้ที่เสียภาษีทุกคนจะต้องถูกหักครับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่หากคุณไม่เข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษี ก็ไม่จำเป็นต้องถูกหักครับ ต้องแจ้งผู้ที่จ่ายเงินให้คุณด้วยถ้าเค้าไม่รู้ หรือถ้าคุณถูกหักไว้แล้วก็ขอคืนได้ เช่น การจำหน่ายสินค้า,ประกอบธุรกิจที่ได้ BOI หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี รายการเหล่านี้อาจไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องถูหักหรืออาจจะไม่ต้องเสียภาษี ก็ไม่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายครับ

เกณฑ์การหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เมื่อมีการจ่ายเงินที่เกิน 1,000 บาทในหนึ่งครั้ง จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่จ่ายเงินได้ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือว่า หากคุณจ่ายเงินหลายครั้งแต่เป็นการแบ่งจ่าย เช่น ถ้าคุณจ่ายเงินค่าบริการจำนวน 1,800 บาท แต่แบ่งจ่าย 2 ครั้ง ครั้งละ 900 บาท คุณก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ทั้ง 2 ครั้งด้วยครับ ถึงแม้แต่ละครั้งจะไม่เกิน 1,000 บาทครับ

ค่าอะไรบ้างที่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ค่าอะไรบ้างที่ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในส่วนนี้ทางเราของยกตัวอย่างเฉพาะที่เจอบ่อยๆในการทำธุรกิจปกตินะครับ แต่ถ้าหากใครต้องการดูทั้งหมดสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยครับ Click

เพิ่มเติม: ในส่วนของประเภทเงินได้ 40 (1) เงินเดือนค่าจ้าง การหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายในอัตราก้าวหน้า หมายถึง อัตราภาษีที่เป็นอัตราที่จะสูงขึ้นตามระดับเงินได้สุทธิที่นำมาคำนวนภาษีเงินได้ ทำให้ผู้เสียภาษียิ่งมีเงินได้สุทธิสูงก็จะยิ่งเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าที่สูงขึ้นตามเงินได้สุทธิ ยกตัวอย่างเช่น

หน้าที่ของผู้ที่หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะต้องทำอย่างไร

1 . จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกคราวที่จ่ายเงินได้ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

2 . จะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ในกรณีที่เป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ให้เจ้าพนักงานผู้จ่ายเงินได้ ออกใบรับสำหรับค่าภาษีที่ได้หักไว้ให้แก่ผู้รับเงิน

3 . จะต้องนำส่งภาษีที่ได้หักไว้ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินต่อสำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายมีสำนักงานตั้งอยู่

บทลงโทษของผู้ที่ไม่ปฎิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1 . ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ได้หักและนำเงินส่ง หรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำส่ง หรือตามจำนวนเงินที่ขาดไปแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความรับผิดที่จะชำระเงินภาษีเท่าจำนวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้ และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชำระภาษีจำนวน นั้นแต่ฝ่ายเดียว

2 . ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่นำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หักไปนำส่งภายในกำหนดเวลา จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย หรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ

3 . ผู้ใดเจตนาละเลยไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ