ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ คือ ใบกำกับภาษีรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่ต้องออกแบบกระดาษ แต่ผู้ประกอบการที่จะมีสิทธิออกใบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรก่อนจึงจะมีสิทธิออกได้ โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ของสรรพากร เพื่อยื่นคำขอออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ( ถ้าหากผู้อ่านท่านไหนยังไม่เข้าใจว่าใบกำกับภาษี คืออะไร สามารถเข้าไปอ่าน ได้ที่นี่ )

ประโยชน์ของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องยื่นคำขอให้เสียเวลาด้วย ถ้ามองเรื่องขั้นตอนของการยื่นก็อาจจะยุ่งยากจริงแต่ถ้ามองในอนาคตระยะยาวการเสียเวลาตรงนี้จะไม่เสียเปล่าเลยค่ะ ซึ่งประโยชน์หลักๆจะมีดังนี้

1. เรื่องการจัดการข้อมูลและเอกสารจะง่ายกว่าแบบกระดาษ

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร

3. ประหยัดเวลาในการจัดส่งเอกสาร

4. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารแบบกระดาษ

5. รองรับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆในอนาคต

6. เหมาะกับการออกใบกำกับภาษีจำนวนมาก

แล้วใบกำกับภาษีนี้ควรต้องออกเมื่อไหร่ล่ะ

ไม่ว่าจะเป็นการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเป็นการขายสินค้าให้ออกเมื่อมีการส่งมอบสินค้าถึงแม้ลูกค้าจะยังไม่ได้ชำระเงินก็ตาม ส่วนการบริการนั้นให้ออกเมื่อมีการชำระเงินเนื่องจากการบริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้จึงดูที่การชำระเงินแทน

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ตามผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ต้องทำการออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง