ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน การขายของออนไลน์เป็นที่นิยมกันอย่างมาก เนื่องจากการขายของออนไลน์นั้น มีความสะดวกสบายกว่าการขายของหน้าร้านแบบทั่วไป ทั้งเรื่องต้นทุนต่างๆ ประหยัดกว่าการขายของทั่วไปมากเพราะไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านจริงๆ แถมลูกค้ายังเห็นได้ทั่วโลกอีก ดังนั้นปัจจุบันจึงมีการขายของออนไลน์กันอย่างมาก

การทำบัญชีขายของออนไลน์ คืออะไร

การทำบัญชี ขายของออนไลน์ คือ การทำบัญชีสำหรับพ่อค้า แม่ค้าที่ขายของผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือ บุคคลธรรมดา และจะต้องเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นการจัดทำบัญชี ขายของออนไลน์ จึงสามารถตอบโจทย์การจัดส่งภาษีที่เป็นไปตามความจริงและถูกต้องได้

การทำบัญชีขายของออนไลน์ มีความสำคัญอย่างไร

การทำบัญชีขายของออนไลน์ นั้นจะทำให้เราสามารถรู้ถึง รายได้ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เพื่อจะได้นำไปยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรได้ถูกต้อง และยังสามารถช่วยให้ทราบยอดกำไรสุทธิที่แท้จริงจากการขายของออนไลน์ได้ด้วย เพราะว่าในปัจจุบันการขายของผ่านช่องทางออนไลน์มีการแข่งขันเป็นอย่างมาก ทั้งต้องแข่งขันกันในด้านคุณภาพสินค้าและราคา จึงทำให้การทำบัญชี ขายของออนไลน์ สามารถตอบโจทย์การทราบทิศทางการขายของออนไลน์ รวมทั้งการยื่นภาษีที่ถูกต้องได้อีกด้วย

ทำบัญชี ขายของออนไลน์ ทำเองได้ไหม

การทำบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ เพื่อดูว่าสถานการณ์และการดำเนินการทางการเงินของกิจการเป็นอย่างไร หากทำผิดพลาดไปอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ เพราะฉะนั้นเราควรต้องอาศัยความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการจัดทำบัญชีเป็นอย่างมาก

หากถามว่า ขายของออนไลน์ ทำบัญชีเองได้ไหม ก็ต้องตอบว่าสามารถทำได้ครับ แต่ว่าหากทำด้วยตัวเองนั้น กิจการต้องเริ่มต้นเรียนรู้ทั้งทางบัญชี ระบบบัญชี รวมไปถึงโปรแกรมที่ใช้ในการทำบัญชีใหม่ตั้งแต่แรก ซึ่งบางครั้งกิจการอาจจะต้องจ้างคนให้มาอบรมพนักงานที่ใช้โปรแกรมในการทำบัญชีเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างเชี่ยวชาญ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอีก รวมถึงการที่ไม่มีความรู้และความชำนาญมากเพียงพอในการทำบัญชี อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ และกิจการยังต้องมีภาระการจ่ายเงินเดือนทุกๆเดือนและต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานบัญชีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย

ทำบัญชี ขายของออนไลน์ ทำไมถึงควรจ้างสำนักนักงานบัญชี

การจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชีนั้น ข้อดีของการจ้างสำนักงานบัญชีทำให้ ช่วยเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาในการดำเนินงานของกิจการ คือกิจการไม่ต้องเสียเวลาไปจัดการกับการคำนวณและยื่นภาษีด้วยตัวเอง เพราะบางครั้งทางกิจการอาจจะเผลอลืมและต้องเสียค่าปรับอีกด้วย สำนักงานบัญชีนั้นปกติจะมีการติดตามและปรับข้อมูลทางบัญชีและภาษีอยู่ตลอดเสมอซึ่งกิจการไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสารทางบัญชีหรือภาษีเอง สำนักงานบัญชีที่ว่าจ้างจะคอยบอกและปรับเปลี่ยนการทำบัญชีให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา สำนักงานบัญชียังมีโปรแกรมในการทำบัญชีโดยเฉพาะ รู้วิธีการใช้งานอย่างชำนาญและเชี่ยวชาญ รวมถึงสำนักงานบัญชีนั้นมีประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างเชี่ยวชาญ เนื่องจากสำนักงานบัญชีมีการรับทำบัญชีจากหลากหลายกิจการ อาจจะเคยเจอปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางบัญชีของกิจการได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา และหากกิจการทำการจ้างสำนักงานบัญชีกิจการยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนพนักงานบัญชีประจำ รวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสำนักงานอีกด้วย

ทำบัญชี ขายของออนไลน์ ทำไมต้องเป็นเรา Forward

บริษัทของเราเริ่มต้นจากกลุ่มทีมงาน CPA ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการสอบบัญชี การทำบัญชีและภาษีทั้งในบริษัท Big4 และบริษัทข้ามชาติอีกหลายแห่ง เราได้ตัดสินใจเริ่มต้นให้บริการบัญชีและภาษีแบบรูปแบบใหม่ที่จะนำประโยชน์ของความรู้ด้านบัญชีมาใช้อย่างเต็มที่

สำนักงานบัญชียุคใหม่ เราค้นพบว่าสำนักงานบัญชีที่มีโดยทั่วไปมักจะทำบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีเป็นหลัก แต่จริงๆแล้วเรามองว่าบัญชีเป็นอะไรที่ให้ประโยชน์ได้มากกว่านั้น เพราะองค์กรขนาดใหญ่เกือบทุกองค์กรที่เราเคยได้ร่วมงานด้วยล้วนแล้วแต่ใช้ข้อมูลด้านบัญชีเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจกันทั้งสิ้น ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าว่าสำนักงานของเราจะเป็นสำนักงานยุคใหม่ที่ประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายแขนงมาให้บริการแก่ลูกค้าของเรา ทั้งด้านการบัญชี ภาษี การเงิน รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรก้าวทันยุคสมัยที่เป็นแปลงไป

ลูกค้า เป็นหัวใจในการให้บริการของเรา โดยเรายึดหลัก Customer Centrix ในการทำงาน เราพยายามทำความเข้าใจลูกค้าและส่งมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เราเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการแตกต่างกันไปเราจึงพยายามจัดระบบการทำงานให้มีความยืนหยุ่นและคล่องตัว Agile เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้

Forward เรารับทำบัญชี ขายของออนไลน์ ทั้งรายเดือนและรายปี

เราให้บริการรับทำบัญชีแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษา บริษัทฯมีทีมงานในสายวิชาชีพบัญชีมาหลายสิบปี ที่จะเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาเพื่อให้ระบบทางการบัญชีของกิจการนั้น มีประสิทธิภาพและมาตรฐานอย่างสมบูรณ์ ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างสูงสุด ที่จะให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อกิจการและเรายึดมั่นอย่างยิ่ง ที่จะจัดการภาระทางเอกสารอันเป็นปัญหาเช่นนี้ ไม่ให้มารบกวนต่อการดำเนินธุรกิจของท่านตลอดไป

Forward เราคิดค่าบริการ ทำบัญชีขายของออนไลน์ ราคาถูก

ค่าบริการทำบัญชี ขายของออนไลน์ ราคาที่เหมาะสม เริ่มต้นเพียง 2,000 บาท ต่อเดือน (ราคายังขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและรายการค้าต่อเดือนว่ามีมากน้อยเพียงใด) ทั้งนี้เราคือ บริษัทรับทำบัญชี ที่ให้บริการรับทำบัญชีในราคาเหมาะสม เมื่อเปรียบเที่ยบกับผู้ให้บริการอื่นๆ เนื่องจากเรามีระบบงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดต้นทุนการให้บริการงานด้านบัญชีและภาษี

ขอบเขตการให้บริการ ทำบัญชี และภาษีของเรา

ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมงานด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม บันทึกบัญชี ปิดงบ จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1 . บันทึกบัญชีตามมาตราฐานรายงานทางการเงิน

2 . ยื่นแบบภาษีประจำเดือน

3 . ยื่นแบบประกันสังคมประจำเดือน

4 . จัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี

5 . ยื่นแบบสรุปภาษีและประกันสังคมประจำปี

6 . ช่วยวางแผนภาษีธุรกิจ

7 . จัดทำงบการเงินรายเดือน

รายการข้างต้นเป็นข้อมูลรายละเอียดงานรับทำบัญชีของเราเบื้องต้น การทำบัญชีและภาษียังมีรายการแยกย่อยอื่นๆ อีกมากมาย เราให้บริการตั้งแต่ต้นกระบวนการของงานด้านบัญชีและภาษีจนถึงสิ้นสุดกระบวนการด้านบัญชี และภาษีแก่ท่าน

FORWARD เริ่มต้นจากการก่อตั้งของทีมผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ทั้งในสายงานบัญชีและภาษี กว่า 10 ปี เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำข้อมูลด้านบัญชีไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับกิจการ ดังนั้นสำนักงานของเราจึงพยายามสร้างความแตกต่างและนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าของเรา ผ่านการวิเคราะห์และการให้คำแนะนำ ทั้งในด้านการวางแผนภาษี กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ฯลฯ