การทำบัญชี ขายของ ออนไลน์ ต้องบอกว่าปัจจุบันการขายของออนไลน์ มีคนสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก สถานการณ์โควิค 19 ด้วยที่ทำให้คนไม่ค่อยออกจากบ้านกัน ทำให้คนส่วนมากมักสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันหมด ไม่ว่าจะเป็น สินค้า อาหาร เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ เพราะฉะนั้นพ่อค้า แม่ค้า จึงหันมาขายของผ่านช่องทางออนไลน์กันหมด ไม่ว่าจะเป็น ที่เคยขาย ผ่านหน้าร้าน หรือ แผงลอย มาก่อน และ พ่อค้า แม่ค้า หน้าใหม่ที่พึ่งหัดเริ่มขายของครั้งแรก และเลือกที่จะเริ่มขายผ่านช่องทางออนไลน์เลย เพราะว่าการขายของ ผ่านช่องทางออนไลน์ จะมีต้นทุนที่ต่ำ แค่มีสินค้าก็สามารถลงขายได้เลย

บทความนี้ เราจะมาพูดถึงการทำบัญชี ขายของออนไลน์ กันนะครับเพราะว่าการทำบัญชี นั้นถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งของการทำธุรกิจ แต่ว่าช่วงแรกๆ พ่อค้า แม่ค้า ที่ขายของออนไลน์ อาจจะไม่จำเป็นต้องทำบัญชีก็ได้ เพราะว่าอาจจะไม่ได้มี รายรับ รายจ่ายที่เยอะมาก อย่างไรก็ตามหากต้องการรู้กำไรคร่าวๆ ของกิจการก็สามารถทำบัญชีแค่รายรับรายจ่ายต่อเดือนก็ จะสามารถรู้กำไรคร่าวๆของกิจการได้ แต่ว่าหากกิจการดำเนินการมาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจการจะมีรายได้ที่มากขึ้น มีฐานลูกค้าที่เยอะขึ้น เอกสารต่างๆ ก็จะมากขึ้นไปอีก กิจการอาจจะต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัท เพื่อให้กิจการการดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และจัดการเรื่องของเอกสารได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เพราะจะต้องทำบัญชีแบบเต็มรูปแบบ ถูกต้องตามกฎหมาย

ทีนี้ เราจะมาพูดถึง ธุรกิจที่ขายของออนไลน์กันว่า การทำบัญชี ของธุรกิจ ขายของออนไลน์นั้น จะแตกต่างจากการทำบัญชีขายของปกติทั่วไปยังไงบ้าง มีเอกสารอะไรบ้างที่จะต้องใช้สำหรับธุรกิจขายของออนไลน์ มีภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายของออนไลน์ และ การทำบัญชี ขายของออนไลน์นั้นมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหม ในบทความนี้ เราจะมาอธิบาย เรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับ การทำบัญชี ขายของออนไลน์ เป็นข้อๆกันครับ

1 . ความสำคัญของ การทำบัญชี ขายของออนไลน์

การทำบัญชี ขายของออนไลน์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการทำบัญชีนั้น ถือเป็นกระบวนการหนึ่งของการทำธุรกิจ ยิ่งตรงนี้เป็นธุรกิจขายของออนไลน์ ซึ่งในแต่ละวันเรามีการขายสินค้าไปไม่รู้กี่อย่าง มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง หากเราไม่ได้มีการจดบันทึก หรือ ลงบัญชีไว้ กิจการของเราก็อาจจะไม่ทราบถึงกำไรที่แท้จริงของกิจการ ทำให้ธุรกิจดำเนินไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ผลกำไรขาดทุนที่แน่ชัด เผลอๆอาจจะขาดทุนโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการทำบัญชีถือว่ามีความสำคัญมากๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหน ก็ควรที่จะทำบัญชี เพราะจะช่วยให้คุณทราบถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการ และสามารถวางแผนการเพิ่มรายได้ หรือ ลดค่าใช้จ่ายได้ อย่างเป็นระบบ

2 . การทำบัญชี ขายของออนไลน์ แตกต่างกับ การทำบัญชี ขายของทั่วไปยังไง

ต้องบอกว่า การทำบัญชี ของธุรกิจขายของออนไลน์ กับ ธุรกิจขายของทั่วไป แทบไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่ก็จะมีรายการในส่วนของค่าใช้จ่าย ที่จะแตกต่างกันบ้าง เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงานขาย ฯลฯ ซึ่งกิจการที่ขายของออนไลน์จะไม่มีในส่วนของค่าใช่จ่ายเหล่านี้เหมือนกับกิจการที่เปิดร้านขายของหน้าร้านทั่วไป แต่กลับกันกิจการที่ขายของออนไลน์อาจจะไปมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าขนส่ง เพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มักจะอยู่ไกล และ อาจจะมีในส่วนค่าโฆษณา ที่มาจากการซื้อ Ads ไม่ว่าจะเป็น Platform Facebook, Google ฯลฯ ที่กิจการขายของออนไลน์ มักจะซื้อโฆษณาเหล่านี้เพื่อโปรโมทร้านค้าตัวเอง ส่วนรายการอื่นๆ ของ ธุรกิจขายของออนไลน์การทำบัญชีนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกับธุรกิจขายสินค้าทั่วไปแต่อย่างไดครับ

3 . การทำบัญชี ขายของออนไลน์ ควรมีเอกสารทางบัญชีอะไรบ้างที่อาจจะได้ใช้

เอกสารสำหรับ การทำบัญชีขายของ ออนไลน์นั้น ก็ไม่ได้แต่ต่างจากการขายของทั่วไปแต่อย่างไร ซึ่งมักจะได้ใช้เอกสารทางบัญชีหลักๆ ดังต่อไปนี้

3.1 ใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารที่ส่งไปยังลูกค้า เมื่อเราต้องการให้ลูกค้าจ่ายเงินสำหรับค่าสินค้า หรือค่าบริการที่เราได้ทำเสร็จแล้วเมื่อเราทำงานบางอย่างให้ลูกค้าเสร็จแล้ว เราอาจจะต้องส่งใบแจ้งหนี้เพื่อให้ลูกค้าทราบว่า จะต้องจ่ายเงินให้กับค่าอะไร เท่าไหร่ และเมื่อใด

3.2 ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี คือ เอกสารที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าว่า เราได้ทำการส่งสินค้าให้แล้วตามเงื่อนไขและปริมาณที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งเมื่อเราส่งสินค้าให้ลูกค้า อาจจะต้องส่งใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าจะได้รับสินค้ารายละเอียดเป็นอย่างไร มีปริมาณและมูลค่าเท่าไหร่ และลงลายมือชื่อเพื่อรับสินค้า ว่าได้รับครบถ้วนแล้วตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

3.3 ใบเสร็จรับเงิน คือ เป็นเอกสารที่จะช่วยให้เราบอกกับลูกค้าได้ว่าเราได้รับเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการที่เรียกเก็บจากใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นการให้บริการจะใช้เป็น ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินครับ ซึ่งในวันที่ลูกค้าจ่ายเงิน หน้าที่ของเราคือออกใบเสร็จรับเงินเพื่อยืนยันว่าได้รับเงินหรือรับชำระราคาระหว่างกันแล้ว

เพิ่มเติม: อย่างไรก็ตามคุณอาจจะออกเอกสารข้างต้นทั้งหมด เป็นชุดเดียวกันได้เหมือนกันครับช่วยทำให้สะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น

4 . การทำบัญชี ขายของออนไลน์ เกี่ยวกับข้องภาษีอะไรบ้าง

กรณีขายสินค้าออนไลน์ ภาษีที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

4.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด. 90 และ ภงด. 94 ซึ่งการขายของออนไลน์ นั้นถือว่าเป็นเงินได้ประเภท 40(8) มีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด. 94 ภายในวันที่ 1 ก.ค – 30 ก.ย และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิ้นปี ภงด. 90 ภายในวันที่ 1 ม.ค – 31 มี.ค ของปีถัดไป

4.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด. 51 ยื่นภายในสองเดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด. 50 ยื่นภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นงวดระยะเวลาบัญชี

4.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หากกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการทำบัญชีจะต้องบันทึกบัญชีและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้กรมสรรพากร ไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หากยื่นออนไลน์ ไม่เกิน วันที่ 23 ของเดือนถัดไป) และตอนขายสินค้าทุกครั้งมีหน้าที่จะต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าทุกครั้งด้วยครับ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click)

5 . ข้อควรระวังเกี่ยวกับ การทำบัญชี ขายของ ออนไลน์

5.1 ระวังในเรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะว่าหากรายได้ของกิจการ เริ่มใกล้ 1.8 ล้าน หรือ เกิน ทางกิจการต้องรีบไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่งั้นหากจดหลังรายได้เกิน 1.8 ล้าน จะมีค่าปรับจากกรมสรรพากรด้วยนะครับ

5.2 ระวังในเรื่องเอกสารหลักฐาน ที่จะต้องนำมาบันทึกบัญชี จะต้อง มีความเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง กรณีขายของออนไลน์ ผ่าน Platform Lazada, Shopee ฯลฯ ควรจะต้องดาวโหลดเอกสารสรุปรายได้จาก Platform นั้นๆ ในแต่ละเดือนเก็บไว้หลักฐานด้วย และ กรณีขายของออนไลน์ผ่าน จำพวก Facebook ฯลฯ ตอนลูกค้าชำระเงินเสร็จเราจะต้องของสลิปการโอนจากลูกค้าทุกครั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี

5.3 ระวังในส่วนการยื่นแบบภาษีต่างๆ และ ยื่นงบการเงิน เพราะจะต้องยื่นให้หน่วยงานรัฐ ภายในวันเวลาตามกฎหมายที่กำหนดตามกฎหมาย

จาก 5 หัวข้อข้างต้น เป็นประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับ การทำบัญชี ขายของออนไลน์ หากใครที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว รู้สึกว่าการทำบัญชี ขายของ ออนไลน์ นั้นมีความยุ่งยาก อ่านเองไม่เข้าใจ ไหนจะเรื่องขายของออนไลน์ที่ต้องแข่งขันกับเจ้าอื่นๆ ในตลาดแล้ว ต้องมาปวดหัวเรื่องของ บัญชี ภาษี เอกสาร ต่างๆอีก

ทางเรามีทางออกให้คุณ เพราะเราคือ Forward สำนักงานบัญชียุคใหม่ ดูแลผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด สะดวก รวดเร็ว ทางเรามีบริการ รับทำบัญชีทั่วประเทศ  รับจดทะเบียนบริษัท รับตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจตลอดชีพ ค่าบริการถูกและมีคุณภาพ มีอยู่จริง ทำให้คุณสบายใจเรื่อง บัญชี ภาษี เอกสารต่างๆ ทางเราจัดการให้ทุกอย่าง สนใจติดต่อสอบถามก่อนได้ครับ  083-983-5169

ทุกเรื่องที่คุณกังวล เกี่ยวกับ บัญชี ภาษี จดจัดตั้งบริษัท