การทำบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ เพื่อดูว่าสถานการณ์และการดำเนินการทางการเงินของกิจการเป็นอย่างไร หากทำผิดพลาดไปอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ เพราะฉะนั้นเราควรต้องอาศัยความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการจัดทำบัญชีเป็นอย่างมาก ซึ่งการทำบัญชีกิจการสามารถเลือกได้ว่าจะจัดการทำบัญชีเองหรือว่าจ้างสำนักงานบัญชีให้เป็นคนทำให้ ซึ่งในแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียของมันแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทการดำเนินการของธุรกิจ ขนาด และความชำนาญในการทำบัญชี มาดูข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีกัน

  • การจัดทำบัญชีเอง

เริ่มจากการทำบัญชีโดยกิจการเอง  วิธีนี้เหมาะกับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ มีรายการรายได้มาจากหลายแหล่ง เจ้าของกิจการอาจจะจ้างพนักงานบัญชีประจำจำนวนหลายอัตรามาทำบัญชีเอง ซึ่งในระยะยาวจะคุ้มค่ากว่าการจ้างสำนักงานบัญชีมาทำบัญชีให้

ซึ่ง ข้อดี ของการทำบัญชีเองนั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างสำนักงานบัญชีมาทำบัญชีให้ และยังเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลบริษัทรั่วไหลไปให้บุคคลภายภายนอกอีกด้วย ซึ่งกิจการเองก็ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบหรือหาสำนักงานบัญชีและเอาข้อมูลของบริษัทเข้าไปเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต เจ้าของกิจการยังสามารถรู้ข้อมูลและติดตามเอกสารได้ตลอดเวลากับพนักงาน เนื่องจากเอกสารหรือข้อมูลต่างๆอยู่กับทางกิจการเอง

ส่วน ข้อเสีย ของการทำบัญชีเองนั้นคือ กิจการต้องเริ่มต้นเรียนรู้ทั้งทางบัญชี ระบบบัญชี รวมไปถึงโปรแกรมที่ใช้ในการทำบัญชีใหม่ตั้งแต่แรก ซึ่งบางครั้งกิจการอาจจะต้องจ้างคนให้มาอบรมพนักงานที่ใช้โปรแกรมในการทำบัญชีเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างเชี่ยวชาญ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอีก รวมถึงการที่ไม่มีความรู้และความชำนาญมากเพียงพอในการทำบัญชี อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ และกิจการยังต้องมีภาระการจ่ายเงินเดือนทุกๆเดือนและต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานบัญชีเพิ่มเติ่มขึ้นมาอีกด้วย

  • การจ้างทำบัญชี

ส่วนวิธีการทำบัญชีด้วยการว่าจ้างสำนักงานบัญชี วิธีนี้เหมาะสำหรับกิจการที่อาจจะเพิ่งเริ่มธุรกิจ มีขนาดยังไม่ใหญ่มาก และยังมีรายการรายได้ไม่ยังหลากหลาย  หรือกิจการมีความต้องการที่จะให้ความสำคัญในด้านอื่นๆมากกว่าเช่น ด้านการตลาด ด้านการขาย หรือด้านการบริหาร เป็นต้น หรือกิจการไม่ได้มีความชำนาญทางด้านบัญชีมากเพียงพอ จึงเลือกที่จะพึ่งพานักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญทางการทำบัญชีโดยเฉพาะ

ข้อดีของการจ้างสำนักงานบัญชีทำให้ ช่วยเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาในการดำเนินงานของกิจการ คือกิจการไม่ต้องเสียเวลาไปจัดการกับการคำนวณและยื่นภาษีด้วยตัวเอง เพราะบางครั้งทางกิจการอาจจะเผลอลืมและต้องเสียค่าปรับอีกด้วย สำนักงานบัญชีนั้นปกติจะมีการติดตามและปรับข้อมูลทางบัญชีและภาษีอยู่ตลอดเสมอซึ่งกิจการไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสารทางบัญชีหรือภาษีเอง สำนักงานบัญชีที่ว่าจ้างจะคอยบอกและปรับเปลี่ยนการทำบัญชีให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา สำนักงานบัญชียังมีโปรแกรมในการทำบัญชีโดยเฉพาะ รู้วิธีการใช้งานอย่างชำนาญและเชี่ยวชาญ รวมถึงสำนักงานบัญชีนั้นมีประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างเชี่ยวชาญ เนื่องจากสำนักงานบัญชีมีการรับทำบัญชีจากหลากหลายกิจการ อาจจะเคยเจอปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางบัญชีของกิจการได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา และหากกิจการทำการจ้างสำนักงานบัญชีกิจการยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนพนักงานบัญชีประจำ รวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสำนักงานอีกด้วย

ข้อเสียของการจ้างสำนักงานบัญชี ในการจะจ้างสำนักงานบัญชีมาทำบัญชีให้กิจการควรจะศึกษาและประวัติการทำงานของสำนักงานบัญชีนั้นให้ดีก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือและการทำงานมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยกิจการอาจจะตรวจสอบโดยการหาข้อมูลของสำนักงานบัญชีนั้นๆ รวมถึง feedback ของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการก่อนหน้านี้ รวมถึงข้อมูลของกิจการที่สำคัญถูกไปอยู่ในมือของสำนักงานบัญชีที่รับจัดทำบัญชี ซึ่งถ้าสำนักงานบัญชีไม่มีจรรยาบรรณมากเพียงพอและต้องการหาผลประโยชน์เพิ่มเติมก็อาจจะเอาความลับหรือข้อมูลของกิจการที่สำคัญๆไปให้กับคู่แข่งของกิจการได้  และในบางครั้งสำนักงานบัญชีอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในการดำเนินการของกิจการมากเพียงพอ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำบัญชี ทำให้การสื่อสารระหว่างกันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการจ้างสำนักงานบัญชี

ตามที่เราได้แชร์ข้อดี ข้อเสียให้ท่านผู้อ่านทราบน่าจะทำให้ได้ไอเดียในการเลือกวิธีการทำบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน