จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ คือ การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินงานในการบริหารจัดการที่ดินในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิต เราเห็นการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในหลายด้านของงานบริการรัฐบาลด้วย การจดทะเบียนที่ดินออนไลน์กลายเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานด้านที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจดทะเบียนที่ดินเคยเป็นเรื่องยุ่งยาก ต้องเสียเวลาไปสำนักงานที่ดิน รอคิวนาน เอกสารมากมาย แต่ปัจจุบัน กรมที่ดินได้พัฒนาระบบ “สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์” หรือ e-QLands ทำให้สามารถจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ได้ง่ายๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องไปสำนักงานที่ดิน

ตอนนี้เราสามารถจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ได้แล้วใน 15 จังหวัด 102 สำนักงาน ได้แก่
ภาคเหนือ : เชียงใหม่
ภาคตะวันตก : เพชรบุรี
ภาคใต้ : สงขลา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น อุบลราชธานี
ภาคกลาง : กรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี นครนายก นนทบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา

จดทะเบียนที่ดินออนไลน์คืออะไร
ทางกรมที่ดิน ได้พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการจดทะเบียนที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือรังวัด กับสำนักงานที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ทุกแห่งใกล้บ้านทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ใกล้บ้าน สามารถลดระยะเวลาในการทำนิติกรรมมากกว่า 50%

การจดทะเบียนที่ดินในอดีต
ในอดีต การจดทะเบียนที่ดินเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและเสียเวลา มักมีการใช้เอกสารและกระบวนการทางระบบที่ซับซ้อน เช่น การเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน การกรอกเอกสาร การตรวจสอบข้อมูล และการรอคอยอนุมัติ ซึ่งนอกจากจะใช้เวลาแล้วยังมีความยุ่งยากในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ข้อดีของการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์
– ความสะดวกสบาย ผู้ใช้บริการสามารถทำการจดทะเบียนที่ดินได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
– ลดความซับซ้อน กระบวนการจดทะเบียนที่ดินผ่านระบบออนไลน์มีความกระชับและรวดเร็วมากขึ้น ลดปัญหาการกรอกเอกสารซ้ำซ้อน และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
– ข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที
– การบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ การมีข้อมูลที่ถูกต้องและอัปเดตอยู่เสมอช่วยให้การบริหารจัดการที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาที่ดินที่ยั่งยืนและมั่นคง

ขั้นตอนของการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์
สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ต่างสำนักงานที่ดิน จำเป็นที่จะต้องจองคิวล่วงหน้า 1 วันทำการ โดยมีขั้นตอนตามนี้เลยค่ะ

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน e-QLands ซึ่งมีทั้งระบบ ios และ Android
2.กดเลือกจองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ (เฉพาะโฉนดที่ดินและเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์)
3.เลือกสำนักงานที่ใกล้บ้านหรือที่สะดวก
4.รอการยืนยัน
5.เดินทางไปจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินที่จองไว้ ตามวันและเวลาที่กำหนด

การจดทะเบียนที่ดินออนไลน์เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการจดทะเบียนสิทธิในที่ดินของคุณ ด้วยขั้นตอนที่เรียบง่ายทำให้คุณคุณสามารถทำเองอย่างรวดเร็วสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม สำหรับทางเราก็แนะนำทุกท่านว่าโปรดอ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจดทะเบียนให้ดีก่อนที่จะเริ่มต้นทำการจดทะเบียนเพื่อป้องกันความผิดพลาดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในได้อนาคตนะคะ และถ้าต้องการที่ปรึกษาเรื่องบัญชีหรือการจดทะเบียนต่างๆ สามารถปรึกษากับเราได้ก่อนฟรีค่ะ Forward เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาอย่างยาวนานค่ะ