หลายๆท่านที่เปิดบริษัทมาแล้ว คงจะเคยผ่านขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมาบ้างแล้ว โดยหลายๆบริษัทที่เป็นธุรกิจ SME เงินทุนน้อยก็อาจให้บุคคลที่รู้จักเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แต่ทราบหรือไม่ว่าจริงๆแล้วผู้ถือหุ้นก็สามารถเป็นบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, บริษัทมหาชนได้ค่ะ ในที่นี้เราจะมาพูดถึงผู้ถือหุ้นกันค่ะ

ผู้ถือหุ้นคือใคร

ผู้ถือหุ้นคือ บุคคล บริษัทหรือนิติบุคคลใดๆที่เป็นเจ้าของหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของบริษัท จึงทำให้พวกเขาจะได้รับผลประโยชน์จากความสำเร็จของบริษัทในรูปแบบของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทได้ไหม

คำตอบ คือ เป็นได้ เป็นได้ทั้งบริษัท(นิติบุคคล) และบุคคลธรรมดา

บริษัท หรือนิติบุคคลแบบไหนบ้างที่เป็นผู้ถือหุ้นได้

  1. บริษัท หรือนิติบุคคลที่ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย
  2. บริษัท หรือนิติบุคคลที่ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ต่างประเทศ

ดังนั้นผู้ถือหุ้นจะเป็นใครก็ได้ ทั้งบุคคลธรรมดา, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, บริษัทมหาชนก็ได้ค่ะไม่ได้มีเกณฑ์กำหนดไว้ตายตัว เพราะผู้ถือหุ้นถือเป็นเรื่องภายในบริษัทที่บริษัทต้องจัดการเองภายใน