หลายๆท่านที่ต้องการจะนำเข้า ส่งออกสินค้า ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอาจจะยังไม่ทราบว่าการจะนำเข้า หรือส่งออกสินค้าได้นั้นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานของกรมศุลกากรก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำการนำเข้า หรือส่งออกสินค้าได้ หรือหากมีใครทำได้นั้นเป็นไปได้ว่าผู้นั้นทำการนำเข้า หรือส่งออกสินค้าไม่ถูกกฎหมายแน่นอนค่ะ ซึ่งการจะลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถทำได้ 3 ช่องทางด้วยกันค่ะ

วิธีลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) : ถ้าหากท่านไหนต้องการลงทะเบียนด้วยวิธีนี้จะต้องติดตั้ง JAVA และหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งจะต้องใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA : Certificate Authority) และออก โดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง เพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดในมาตรา 28 แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) หลังจากลงทะเบียนแล้วต้องปริ้นใบตอบรับไปยื่นที่กรมศุลกากร (ยื่นกรมศุลไหนก็ได้ที่ใกล้เรา)

( CA คืออะไร CA คือ ผู้ออกใบรับรอง หรือ ผู้มีอำนาจออกใบรับรองเป็นบริษัท เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของนิติบุคคลเช่นเว็บไซต์ที่อยู่อีเมล บริษัท หรือบุคคลธรรมดา และผูกไว้กับรหัสลับผ่านการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า ใบรับรองดิจิทัล นั่นเองค่ะ)

โดยสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ http://registeronline.customs.go.th/RON/

2. ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal : ในวิธีนี้ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารเลยค่ะเพียงสมัครใช้งานผ่านเว็บไซต์และแนบเอกสารผ่านเว็บไซต์ได้เลย แ แต่ถ้าท่านไหนต้องการจะสมัครในนามนิติบุคคลอาจจะวุ่นวานอยู่สักหน่อยค่ะเพราะกรรมการของบริษัทต้องยืนยันตัวตนในระบบทุกคน (ยืนยันตัวตนจากแอปเป๋าตัง) และกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้นค่ะ

โดยสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ https://www.customstraderportal.com/auth/login

ซึ่งในการลงทะเบียนในแบบข้อ 1 และ ข้อ 2 นั้นต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นต่างชาติไม่สามารถทำทั้ง 2 วิธีนี้ได้ค่ะ

3. ลงทะเบียน ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากร : ในวิธีนี้จะสามารถทำได้ทั้งคนไทยและต่างชาติค่ะ โดยสามารถทำผ่านตัวแทนได้แต่จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (สำหรับคนต่างชาติ) ที่เป็นตัวจริงให้ผู้รับมอบอำนาจไปดำเนินการแทนค่ะ

เอกสารที่ใช้

1. นิติบุคคล

เอกสารที่ใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีคนไทย) (ตัวจริงและสำเนา)
 • หนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ตัวจริงและสำเนา) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • บอจ.3
 • บอจ.5
 • แบบคำขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริง)

2. บุคคลธรรมดา

เอกสารที่ใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีคนไทย) (ตัวจริงและสำเนา)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ตัวจริงและสำเนา) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริง)

ทั้งนี้การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก หรือเรื่องอะไรก็ตามถ้าจะให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนไม่เพียงแต่ผู้รับมอบนั้นต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องทำแต่ยังต้องหาบุคคลที่ไว้ใจได้อีกด้วยเพราะการจะดำเนินการแทนได้นั้นเท่ากับว่าบุคคลนั้นมีอำนาจในการกระทำแทนบริษัทหรือบุคคลนั้นด้วย ถ้าหากท่านไหนต้องการบริษัทที่เชื่อถือได้เราฟอร์เวิร์ดยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาฟรีค่ะ