หลายๆท่านที่ประกอบกิจการแล้วมีสินค้า มีแบรนด์ของตนเอง อยากให้แบรนด์ของตนเองนั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นทำการลอกผลงาน ผลิตภัณฑ์หรือชื่อทางการค้าในแบรนด์ของตนเอง โดยท่านจะต้องทำการทำเรื่องไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในที่นี้เราจะมาบอกวิธีการสมัครใช้งานระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญากันค่ะ ว่ามีขั้นตอนการสมัครอย่างไรบ้าง

1. เข้าไปที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา https://www.ipthailand.go.th/th/ แล้วเลือกจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาตามหมายเลข 1

2. จากนั้นกดลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้งาน ระบบ DIP

3. เลือกข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไข แล้วกดดำเนินการต่อ

4. ขั้นตอนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลของผู้ที่ต้องการขอใช้งาน หากเป็นบุคคลทั่วไปให้เลือกบุคคลธรรมดา แต่ถ้าเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรืออื่นๆที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลก็ให้เลือกนิติบุคคล แล้วกรอกข้อมูล เน้นที่ดอกจันทร์สีแดงก็พอค่ะ จากนั้นกดดำเนินการต่อ

5. หลังจากกรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าดังรูปด้านล่าง

6. หลังจากลงทะเบียนแล้วประมาณ 1-2 วันทำการ จะมีข้อความส่งไปที่ SMS และ e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการดาวโหลดเอกสารจากอีเมลออกมาเพื่อเซ็นชื่อรับรอง ถ้าหากเป็นนิติบุคคลที่ต้องประทับตราบริษัทก็ให้ประทับตราในเอกสารด้วย

7. หลังจากดาวโหลดแล้วหน้าตาเอกสารที่ได้จะเป็น ดังรูป

8. หลังจากเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว หากเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบแบบฟอร์มพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง แต่ถ้าหากเป็นนิติบุคคลให้แนบแบบฟอร์ม สำเนาบัตรกรรมการและหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาในเอกสารและประทับ (หากมีตราประทับ)

9. หลังจากนั้นให้ สแกนเอกสาร ส่งไปทาง อีเมล [email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

10. หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีการโทรนัดเวลา Video Call เพื่อยืนยันตัวตนในการขอใช้บริการ หลังจากยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นอันเสร็จ

ทั้งนี้ในการสมัครใช้งานครั้งแรกอาจจะยุ่งยากสักหน่อยแต่เมื่อสมัครแล้วจะใช้ได้ระยะยาว หากมีการจดแก้ไขหรือจจดเรื่องอื่นเพื่มเติมจากตอนแรกก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแบบนี้อีกครั้งแล้วค่ะ ถ้าท่านใดที่อ่านแล้วมีข้อสงสัยสามารถทักมาสอบถามเราฟอร์เวิร์ดได้ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี