หลายๆท่านที่เปิดบริษัทมาแล้วแต่เพิ่งจะมีการจ้างพนักงานเข้ามาทำงานอาจจะยังไม่ทราบว่าการจะขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้นั้น ก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของประกันสังคมอยู่ ซึ่งในที่นี้เราจะมาพูดถึงหลักเกณฑ์กันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง

  1. จะต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างคนแรกพร้อมการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเริ่มทำงาน
  2. ลูกจ้างต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และต้องไม่เกิน 60 ปี
  3. หากลูกจ้างมีนามสกุลเดียวกับกรรมการ หรือมีชื่อในผู้ถือหุ้นบริษัทแม้จะมีหุ้นที่น้อยมากก็ตาม ทางประกันสังคมจะมีการไปตรวจสอบนิติสัมพันธ์ของลูกจ้างกับกรรมการก่อน หรือก็คือเป็นการตรวจสอบการทำงานของลูกจ้างว่ามีการทำงานในบริษัทจริง (ไม่ใช่ว่ากรรมการและลูกจ้างนั้นจะมีนามสกุลเดียวกันไม่ได้ ซึ่งลูกจ้างจะเป็นญาติหรือพี่น้องกับกรรมการก็ได้ แต่จะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ว่าลูกจ้างนั้นทำงานจริงหรือไม่ ถ้าทำงานจริงในส่วนนี้จะไม่มีปัญหาเลยค่ะ)
  4. ลูกจ้างมีหน้าที่ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ได้รับต่อเดือน ขั้นต่ำ 82.50 บาท หรือไม่เกิน 750 บาท / เดือน (ทั้งนี้ตามที่มีข่าวออกมา ไม่แน่อนาคตอาจจะมีการปรับฐานเงินเดือน ซึ่งอาจจะมีการปรับเกณฑ์ขั้นต่ำและสูงสุดที่ต้องชำระกับประกันสังคมใหม่ แต่ทั้งนี้ยังเป็นแค่กระแสที่ออกมาให้เราตื่นเต้นเล่นก็ว่าได้ เพราะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนว่าจะปรับจริงไหมและถ้าปรับจริงจะปรับไปที่เท่าไหร่ค่ะ)
  5. ลูกจ้างที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนประกันสังคมจะใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้ก็ต่อเมื่อส่งเงินสมทบประกันสังคมตั้งแต่ 3 เดือน หรือ 90 วันขึ้นไป
  6. หากลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากที่ทำงานสามารถใช้สิทธิได้ทันที
  7. ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้โดยการแสดงเพียงบัตรประชาชนต่อสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้

ทั้งนี้หากบริษัทไหนที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนนายจ้างหรือแจ้งลูกจ้างเข้าทำงานเลย สามารถอ่านวิธีการและขั้นตอนการยื่นเอกสารได้ที่นี่ (ขึ้นทะเบียนนายจ้าง) หรือหากอ่านแล้วแต่ไม่เข้าใจหรือไม่สะดวกเดินทางไปเองให้เราฟอร์เวิร์ดช่วยให้ได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี