ในการจะจดทะเบียนบริษัทได้นั้นจำเป็นต้องมีการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทเอาไว้ด้วยว่าถ้าเกิดบริษัทมีปัญหาผู้ลงทุน (เจ้าของ) จะรับผิดชอบสูงสุดที่เท่าไหร่ ซึ่งแต่ละบริษัทจะกำหนดเท่าไหร่ก็ได้ ยิ่งถ้ากำหนดเยอะก็จะยิ่งดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยทางกฎหมายแล้วต้องมีการชำระทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำอย่างน้อย 25% ของทุนทั้งหมด เช่น 25% ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เท่ากับ 250,000 บาท ถ้ากำหนดทุนจดทะเบียนเยอะก็ต้องชำระเยอะเช่นกัน

เงินทุนจดทะเบียนต้องชำระให้ใคร

คำตอบคือ ชำระให้กับบริษัทโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทหรือชำระเป็นเงินสดไว้ตอนที่ประชุมจัดตั้งบริษัทก็ได้

ถ้ามีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติจะแตกต่างกับคนไทยไหม

คำตอบคือ แตกต่าง แตกต่างในส่วนของการแสดงยอดเงินฝากในสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องชำระ คือ 1.) กรณีทุนจดทะเบียนบริษัทไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้แสดงยอดเงินฝากของผู้ถือหุ้นคนไทยทั้งหมด 2.) กรณีทุนจดทะเบียนบริษัทเกิน 5 ล้าน ต้องแสดงยอดเงินฝากของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ส่วนถ้าผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดแล้วมีเงินลงทุนไม่เกิน 5 ล้านไม่ต้องแสดงยอดเงินฝาก แต่ถ้าเกิน 5 ล้าน ต้องแสดงยอดเงินฝากเหมือนกัน

ชำระทุนแล้วบางส่วนต้องการจะชำระเพิ่มได้ไหม

คำตอบคือ สามารถทำได้ โดยการไปยื่นแก้ไขและอัปเดท บอจ.5 หรือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถืหุ้นว่าชำระเพิ่มอีกเท่าไหร่ ในปัจจุบันเรายื่นเองได้ง่ายๆ แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ DBD e-Filling นี้

ต้องชำระจริงไหม

ต้องชำระจริง เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าทุนจดทะเบียนบริษัท จะต้องชำระขั้นต่ำที่ 25% ไม่ว่าทุนจดทะเบียนจะเท่าไหร่ก็ตาม แต่ว่าในทางปฎิบัติ นักบัญชีหลายที่ มักจะบันทึกเสมือนว่าได้มีการรับชำระโอนค่าหุ้นมาเป็นเงินสดแล้ว และได้มีการนำเงินดังกล่าวให้กรรมการกู้ยืมออกไป เพราะฉะนั้นในบัญชีของกิจการจึงไม่มีเงินสดเหลืออยู่ในบัญชี แต่ทั้งนี้ ก็ควรที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีที่สุด

สรุป

ถ้าจดทะเบียนบริษัทต้องชำระทุนขั้นต่ำที่ 25% ของทุนทั้งหมด ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทหรือนำเงินสดมาชำระค่าหุ้นตั้งแต่ครั้งที่ได้มีการประชุมบริษัท