หากบริษัทไหนที่จดทะเบียนบริษัทไปแล้ว วันหนึ่งบริษัทประกอบธุรกิจที่นอกเหนือจากที่เคยแจ้งวัตถุประสงค์ไว้แล้วต้องการจะเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มจะทำได้ไหม แล้วทำได้อย่างไรล่ะ

ต้องการจะเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มจะทำได้ไหม คำตอบ คือ ทำได้

ก่อนอื่นอันดับแรกเลยคือต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะเพิ่มก่อนว่าบริษัทนั้นมีการประกอบธุรกิจอะไรที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิมบ้าง ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ด้วยถ้าแก้แล้วก็ควรจะให้วัตถุประสงค์ครอบคลุมในกิจการของบริษัทมากที่สุด เพื่อไม่ให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนเกินไปค่ะ

ในการเพิ่มวัตถุประสงค์นั้นสามารถยื่นขอเพิ่มวัตถุประสงค์ได้ 2 ทางด้วยกัน คือ

1. ยื่นแบบออนไลน์ สำหรับคนที่จดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ ซึ่งเอกสารจะไม่ต่างจากยื่นแบบกระดาษมากนัก เพียงแต่จะได้ความสะดวกสบายขึ้นมาอีกหน่อยในเรื่องของการที่ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง โดยสามารถยื่นออนไลน์ได้เลย พอเจ้าหน้าที่อนุมัติก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

2. ยื่นแบบกระดาษ สำหรับคนที่จดบริษัทแบบกระดาษไว้ แบบนี้จะต้องมีผู้ที่ไปยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นกรรมการเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนก็ได้

เอกสารที่ใช้

  1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
  2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
  3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
  4. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) จะต้องระบุวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดที่มีมติพิเศษให้แก้ไขแล้ว
  5. หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติม
  6. แบบ สสช. 1
  7. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
  8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ทนาย, ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาติ, เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
  9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่กรรมการไม่ได้ไปด้วยตัวเอง)

ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่กรอกข้อมูลของบริษัทและวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่ม ไม่ว่าใครก็สามารทำได้ง่ายนิดเดียว หรือถ้าหากใครรู้สึกว่าดำเนินการเองมันยุ่งยากและเสียเวลาเกินไป ให้ทางเราฟอร์เวิร์ดช่วยดูแลให้ได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ