ถ้าหากวันนึงเราจดบริษัทเรียบร้อยแล้ว เกิดอยากเปลี่ยนชื่อบริษัทหรือมีเหตุที่ทำให้ต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทเราจะทำอย่างไรได้บ้างล่ะ แล้วจำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานไหนบ้าง ในที่นี้เราจะมาบอกให้ฟังกันค่ะ

อย่างแรกเลยเราจะต้องทราบก่อนว่าชื่อบริษัทที่เราอยากจะเปลี่ยนนั้นมีบริษัทไหนใช้ไปหรือยัง โดยสามารถเช็คได้ที่ https://www.dbd.go.th/ หรือจะเข้าไปที่เว็บจองชื่อ https://reserve.dbd.go.th/ ลองเช็คดูก่อนก็ได้ค่ะ ถ้าหากยังไม่มีใครใช้ชื่อเหมือนเราก็สามารถใช้ชื่อนั้นได้เลย อย่างที่สองถ้าหากบริษัทมีตราประทับด้วยก็จำเป็นต้องสั่งทำตราประทับใหม่เพื่อให้ชื่อตรงกับบริษัทใหม่ที่จะเปลี่ยน

หน่วยงานหลักๆที่ต้องแจ้งมีอยู่ 3 หน่วยงาน ดังนี้

1. กรมพัฒนาธุกิจการค้า แจ้งเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้มีกำหนดวันที่ตายตัวแต่เมื่อย้ายแล้วก็ควรแจ้งให้เรียบร้อย

2. กรมสรรพากร ต้องแจ้งยื่นเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง

3. ประกันสังคม ต้องแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าหากบริษัทไหนยังไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งเปลี่ยนกับกรมสรรพากร กับประกันสังคมก็เช่นเดียวกันหากยังไม่มีการยื่นจดทะเบียนนายจ้างกับประกันสังคมก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งเปลี่ยนเช่นเดียวกัน ให้แจ้งเปลี่ยนแค่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็พอ ทั้งนี้หากบริษัทไหนขึ้นทะเบียนอะไรไว้ก็ควรไปแจ้งภายในกำหนดของแต่ละที่ให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นอาจจะโดนปรับได้