ในการจะจัดตั้งบริษัทได้นั้นจำเป็นจะต้องมีทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนแล้วกรรมการกับผู้ถือหุ้นคืออะไรล่ะ สามารถเป็นคนเดียวกันได้ไหม ในที่นี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ

  • ผู้ถือหุ้น คือ คนที่ร่วมลงทุนเข้ามาในบริษัทเพื่อให้เริ่มธุรกิจได้ โดยตกลงกันว่าต้องการลงเงินทุนเท่าไหร่ ( หรือเรียกอีกอย่างก็คือทุนจดทะเบียนนั้นเอง ) ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิ์ถือหุ้นได้จำนวนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงินลงทุนที่ตัวเองมีหรือตามแต่ตกลงกัน ซึ่งในปัจจุบันผู้ถือหุ้นเพียง 2 คนเก็สามารถจดจัดตั้งบริษัทได้แล้วค่ะ
  • กรรมการ คือ บุคคลที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลกิจการในบริษัท มีอำนาจในการตัดสินใจและลงลายมือชื่อผูกพันในนามบริษัท ซึ่งกฎหมายระบุให้ทุกบริษัทจำเป็นต้องมีกรรมการบริษัทเพื่อเป็นบุคคลที่กระทำการใดๆแทนบริษัท โดยกรรมการบริษัทจะมีมากกว่า 1 คนก็ได้ (ถ้ามากกว่า 1 คน จะเรียกว่า คณะกรรมการบริษัท)
  • ผู้บริหาร (CEO) คือ บุคคลที่มาจากการแต่งตั้งของกรรมการ มีอำนาจในการบริหารงานภายในบริษัทเพื่อให้กิจการบรรลุเป้าหมาย หรือเพื่อบริหารให้พ้นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้บริหารเป็นบุคคลที่ดูเหมือนจะใหญ่ที่สุดในบริษัทก็จริง แต่ผู้บริหารนั้นไม่มีอำนาจในการเซ็นเอกสาร

ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นกรรมการได้ไหม

คำตอบคือได้ค่ะ ไม่ได้มีข้อกำหนดไหนที่ห้ามผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการ ในทางกลับกันกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะเป็นใครก็ได้ผู้ถือหุ้นเป็นคนโหวดแต่งตั้งขึ้นมา ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทที่เป็น SMEs มักจะให้ผู้ที่ถือหุ้นมากที่สุดเป็นกรรมการค่ะ

รายได้ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และกรรมการต่างกันอย่างไร

ผู้ถือหุ้นจะมีรายได้จากเงินปันผลในจำนวนหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ยิ่งถือมากเมื่อมีกำไรก็จะยิ่งได้มากในทางกลับกันถ้าบริษัทเกิดขาดทุนผู้ถือหุ้นก็ต้องรับผิดชอบตามสัดส่วนที่ตัวเองถือเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนกรรมการนั้นจะได้ไม่ตายตัวหรือตามตกลงกัน เช่น ถ้ามีการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือการเซ็นเอกสาร ก็อาจจะได้เป็นรายครั้งไป และสุดท้ายผู้บริหาร จะได้เป็นเงินเดือนตายตัว ซึ่งก็แล้วแต่จะตกลงกันว่าจะได้เท่าไหร่แต่ละเดือน

สรุป

ผู้ถือหุ้นคือบุคคลที่ออกเงินลงทุนเพื่อให้ธุรกิจเริ่มขึ้นได้ รับผิดจำกัดเท่าที่ตกลงลงหุ้นในบริษัทเท่านั้น ส่วนกรรมการนั้นคือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการภายในบริษัทต้องรับความเสี่ยงจากเอกสารที่ตัวเองเซ็นออกไป และผู้บริหารคือบุคคลที่มีหน้าที่บริหารงานภายในบริษัทเท่านั้น