การเพิ่มทุนคืออะไร

การเพิ่มทุน คือ การระดมเงินรูปแบบหนึ่งที่เป็นการเรียกเงินเพิ่มจากผู้ถือหุ้น

ทำไมต้องเพิ่มทุน

ในทางธุรกิจแล้วการที่บริษัทต้องการเงินเพิ่มเพื่อมาดำเนินธุรกิจนั้นมีทางเลือกได้หลากหลายวิธี เช่น กู้เงินจากธนาคาร ออกหุ้นกู้ หรือ การเพิ่มทุน ซึ่งการจัดหาเงินแบบกู้จากธนาคาร และออกหุ้นกู้นั้น บริษัทต้องเสียดอกเบี้ย แต่ การเพิ่มทุนนั้น ไม่เสีย ดอกเบี้ย เป็นเพียงการระดมเงินจากผู้ถือหุ้น หรือเป็นการขายหุ้นออกไปนั้นเอง

ก่อนอื่นเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าทุนที่จะเพิ่มมีจำนวนเท่าไหร่ ใครบ้างที่เป็นคนเพิ่มทุน และจะเพิ่มคนละเท่าไหร่ เพื่อนำไปแก้ไขใน บอจ.5 หรือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนั้นเอง

แล้วขั้นตอนในการเพิ่มทุนทำได้อย่างไรบ้างในที่นี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ

 1. กรณีจดบริษัทออนไลน์ สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ https://www.dbd.go.th/ โดยข้อมูลที่ต้องใช้จะไม่ต่างจากแบบกระดาษมากนัก เพียงเป็นการเปลี่ยนจากการเอาเอกสารไปยื่นกับกรมพัฒฯโดยตรงมาเป็นการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แทน
 2. กรณีจดบริษัทแบบกระดาษ กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต และต่างจังหวัดสามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่

โดยเอกสารที่ใช้ในการเพิ่มทุน มีดังนี้

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
 4. หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 5. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 6. หน้าบัญชีเงินฝากที่ได้รับชำระค่าหุ้นแล้ว
 7. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ไปด้วยตัวเอง)
 8. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
 9. สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ
 10. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท (ฉบับจริง)
 11. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สอบ*
 12. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้สอบ*
 13. สำเนาหลักฐานการต่ออายุของผู้สอบ*

*** ตั้งแต่ข้อ 11 – 13 ตรงนี้จะเป็นในส่วนของผู้รับรองเอกสารให้ ถ้าไม่มีผู้สอบบัญชี จะเป็นทนายหรือจะให้เจ้าหน้าที่ที่ของกรมพัฒฯเซ็นให้ก็ได้ หรือถ้าไม่มีผู้รับรองหรือไม่รู้จะเริ่มดำเนินการ เพิ่มทุนยังไงดี สามารถติดต่อเรา ฟอร์เวิร์ด มาได้เลยค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี