ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ประกันสังคมนี้ ถ้าบริษัทไหนยังไม่มีลูกจ้างหรือยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนไว้ก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะ แต่ถ้าหากมีลูกจ้างหรือมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนไว้ ในที่นี้เราจะมาบอกถึงวิธี และเอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนที่อยู่กับประกันสังคมกันค่ะ

ก่อนอื่นการจะยื่นเปลี่ยนที่อยู่กับประกันสังคมได้นั้นจำเป็นจะต้องยื่นเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เรียบร้อยก่อน โดยสามารถอ่านวิธีการยื่นและเอกสารที่ใช้ได้ ที่นี้

เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าขั้นตอน เอกสารที่ใช้ และระยะเวลาในการยื่นเอกสารในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการย้าย

 • ยื่นแบบและเอกสาร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
 • ไม่ว่าจะแจ้งย้ายต้นเดือนหรือปลายเดือนก็ตาม ก็ให้นับภายในวันที่ 15 ขอเดือนทั้งไปทั้งสิ้น
 • ยื่นแบบและแจ้งย้ายกับประกันคมที่ตั้งเดิม โดยทางประกันสังคมตามที่ตั้งเดิมจะทำการโอนเรื่องไปให้

เอกสารที่ต้องใช้

 1. แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส.6-15)
 2. หนังสือรับรองบริษัท ฉบับที่อยู่ใหม่
 3. แผนที่ตั้งใหม่ (ต้องเป็นแผนที่ที่วาดเอง ไม่จำเป็นต้องวาดมือจะวาดในคอมพิวเตอร์ก็ได้ **แต่ห้ามเป็นภาพถ่ายหรือภาพที่แคปมาจากแผนที่)
 4. ภาพถ่ายสถานประกอบการ
 5. สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าบ้าน ( ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชน, กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนกรรมการ)
 8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ไปด้วยตัวเอง)

ทั้งนี้หากบริษัทไหนเริ่มมีพนักงานเข้าไปทำงานในบริษัทตั้งแต่คนแรกเป็นต้นไป ควรรีบขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน หลังจากมีการเข้าทำงาน ถ้าหากเกินกำหนดจะมีค่าปรับจากทางประกันสังคมค่ะ

ถ้าหากบริษัทหรือบุคคลธรรมดามีปัญหาด้านการจดทะเบียน บัญชี หรือแม้แต่ภาษี สามารถทักเข้ามาปรึกษาเราก่อนได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ