หากพูดถึง ตราประทับ หรือ ตรายาง ตอนจดทะเบียนบริษัท มีหลายท่านสอบถามเข้ามา ว่าจำเป็นต้องมีไหม ไม่มีได้ไหม และการที่บริษัท มีตราประทับ กับ ไม่มีตราประทับ แตกต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง ทางเรา Forward จะมาอธิบายถึงเรื่องของตราประทับ ว่าจำเป็นต้องมีไหม และบริษัทที่มีตราประทับกับไม่มีตราประทับ มีข้อดีข้อเสียยังไง

1 . จดบริษัท จำเป็นต้องมีตราประทับไหม

ต้องบอกว่าปัจจุบัน การจดทะเบียนบริษัท กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีตราประทับถึงจะจดทะเบียนบริษัทได้ แสดงว่าการจดทะเบียนบริษัทไม่จำเป็นจะต้องมีตราประทับก็สามารถจดบริษัทได้ ดังนั้นหากจดทะเบียนบริษัทแบบไม่มีตราประทับในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพียงแค่ลงลายมืออย่างเดียวโดยไม่จำเป็นต้องมีประทับตราบริษัทครับ

2 . จดบริษัท แบบมีตราประทับ และ ไม่มีตราประทับ ต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

หากสรุปอย่างสั้นๆ ทั้ง 2 แบบนั้น แตกต่างกันแค่ตอนทำธุรกรรมต่างๆของบริษัท หากจดทะเบียนแบบมีตราประทับกรรมการผู้มีอำนาจจะต้องประทับตราทุกครั้งตอนลงนามในการทำธุรกรรมต่างๆของบริษัท แต่หากจดทะเบียนบริษัทแบบไม่มีตราประทับกรรมการผู้มีอำนาจสามารถลงนามในการทำธุรกรรมต่างๆของบริษัทได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการประทับตรา อย่างไรก็ตามหากมาลงให้ละเอียด การจดทะเบียนบริษัทแบบมีตราประทับและไม่มีตราประทับ มีข้อดี ข้อเสีย อยู่ ดังต่อไปนี้

2.1 จดทะเบียนบริษัทแบบมีตราประทับ

  • ข้อดี การที่มีตราประทับบริษัท จะมีส่วนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำสัญญา ทำธุรกรรม และทำนิติกรรมต่างๆของบริษัท ทั้งยังมีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับ และช่วยป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้ดีกว่าการใช้ลายมือชื่อเพียงอย่างเดียวด้วยครับ
  • ข้อเสีย ในการทำสัญญา ทำธุรกรรม และทำนิติกรรมต่างๆ ของบริษัทกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จะต้องลงชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัททุกครั้ง สัญญาหรือ ธุรกรรม หรือทำนิติกรรมนั้น ถึงจะมีผลทางกฎหมายหมาย ซึ่งหากตราประทับนั้นหาย หรือ ไม่ได้นำไปด้วย ในการทำสัญญา ทำธุรกรรม และทำนิติกรรมต่างๆนั้น ก็จะไม่สามารถทำได้ครับ

2.2 จดทะเบียนบริษัทแบบไม่มีตราประทับ

  • ข้อดี ไม่ต้องกลัวเรื่องของทำตราประทับหาย หรือ ลืมพกตราประทับ ในการไปทำสัญญา ทำธุรกรรม และทำนิติกรรมต่างๆ เพราะว่าแค่กรรมการผู้มีอำนาจลงแต่ลายมือชื่ออย่างเดียว การทำสัญญา ทำธุรกรรม และทำนิติกรรมนั้น ก็มีผลทางกฎหมายได้เลยครับ
  • ข้อเสีย การที่บริษัทไม่มีตราประทับ ในการทำสัญญา ทำธุรกรรม และทำนิติกรรมต่างๆ ของบริษัทอาจจะเกิดการปลอมแปลงเอกสารได้ เพราะอาจจะมีคนปลอมลายเซ็นต์ของกรรมได้

สรุป

การจดทะเบียน บริษัท จำเป็นต้องมีตราประทับ(ตรายาง) ไหม ตอบได้เลยว่าจะมีหรือไม่มีได้ แล้วแต่ว่าเจ้าของบริษัทอยากมีไหม หากมีตราประทับ ก็จะดูมีความเป็นสากล น่าเชื่อถือ แต่ว่าก็ต้องพกตราประทับด้วยตลอดในการทำสัญญา ทำธุรกรรม และทำนิติกรรมต่างๆ แต่หากจดทะเบียนบริษัทแบบไม่มีตราประทับ ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกในการทำสัญญา ทำธุรกรรม และทำนิติกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยไม่ต้องพกตราประทับติดตัวไป ก็สามารถทำสัญญาได้ โดยลงลายมือเซ็นต์อย่างเดียว แต่การลงแค่ลายเซ็นต์อย่างเดียวก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารได้ เพราะอาจจะมีคนปลอมลายเซ็นต์ได้ครับ

FORWARD ACCOUNTING CO., LTD.
Tel : 083-983-5169
เว็บไซค์ : https://forwardacc.com/