ทางกรมสรรพากร รู้รายได้ของเราได้ยังไง นี้เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผู้ประกอบการหลายๆท่านสอบถามเข้ามา เนื่องจากจะได้วางแผนภาษีได้ถูกต้อง ทางเราทีมงาน Forward ต้องขอบอกว่าใครที่คิดจะหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษี ควรตัดสินใจและคิดให้ดีๆก่อน หากโดนตรวจสอบย้อนหลังจะไม่ได้เสียแค่ภาษีอย่างเดียวมีทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีก เนื่องจากปัจจุบันยิ่งเป็นยุคของเทคโนโลยี ทางสรรพากรจึงมีวิธีการตรวจสอบรายได้ของเราได้หลายช่องทางมาก ทางเรา Forward ขอยกตัวอย่างช่องทางบางส่วนที่กรมสรรพากรสามารถรู้ถึงแหล่งรายได้ของเราได้ครับ

1 . สถาบันการเงิน หรือ ธนาคาร

เนื่องจากมีกฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมการเงิน ของบุคคลหรือนิติบุคคล ที่เข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • หากมียอดรับโอนหรือฝากเงินเข้าทุกบัญชีในหนึ่งธนาคาร รวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป หรือ
  • มียอดรับโอนหรือฝากเงินทุกบัญชีในหนึ่งธนาคาร รวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งขึ้นไป โดยที่ยอดเงินที่ทำธุรกรรมนั้นรวมกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

2 . การที่เราถูกหัก ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราให้บริการกับลูกค้า แล้วลูกค้าที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนได้มีการ หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ แล้วนำส่งให้สรรพากร ทางสรรพากรก็จะรับรู้รายได้ก้อนนั้นของเราทันทีที่ถูกนำส่งครับ

3 . การวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจาก ทางกรมสรรพากร ได้ใช้ระบบ Big Data & Data Analytics เพื่อคัดกรองว่าใครจัดอยู่กลุ่มเสี่ยงในการเลี่ยงภาษี หรือ ใครอยู่ในกลุ่มดี โดยสรรพากรจะเชื่อมข้อมูลกับ การไฟฟ้า การประปา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเช็คว่าค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ หรือข้อมูลในการทำธุรกรรมของเราใกล้เคียงหรือแตกต่างกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การที่บริษัทมีค่าไฟฟ้าจำนวนมากแต่จำนวนรายได้เรามีสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับบุคคลอื่น สรรพากรก็อาจจะสงสัยได้ว่าเราอาจจะยื่นรายได้ไม่ครบถ้วน

4 . สรรพากร สุ่มตรวจ

เมื่อก่อนเราอาจเคยได้ยินว่า สรรพากรได้ลงพื้นที่ไปตรวจร้านค้าหรือร้านอาหาร โดยลงไปนับถึงจานข้าวกันเลยทีเดียว แต่ว่า ณ ปัจจุบันสถานการณ์ โควิด 19 จึงไม่สามารถทำแบบนั้นได้ สรรพากรจึงได้ สุ่มตรวจจากหน้า เว็บต่างๆ เช่น Facebook ฯลฯ หากเราโพสต์เกี่ยวกับการขายสินค้า บ่อยครั้ง แต่ไม่มีการยื่นภาษี สรรพากรอาจจะสงสัยและทำการเรียกตรวจสอบได้

5 . มีคนแจ้งเบาะแส ทางเว็บไซต์ กรมสรรพากร www.rd.go.th

เนื่องจากทางกรมสรรพากร ได้พัฒนาระบบเพื่อให้ประชาชนช่วยตรวจสอบกิจการที่อาจจะเสียภาษีไม่ถูกต้อง โดยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เพื่อแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่างๆได้

6 . สรรพากร ได้ดึงข้อมูลจากเว็บต่างๆ

เนื่องจากกรมสรรพากร ได้นำเทคโนโลยีการดึงข้อมูลจากเว็บเพจต่างๆ เข้ามาช่วยในการตรวจสอบกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะขายแบบปกติ ไลฟ์สดการขายสินค้าผ่าน Platform ออนไลน์ ฯลฯ ทางสรรพากรสามารถดึงข้อมูล ราคา และ จำนวนสินค้าที่เราขายตามเว็บ E-Commerce ทั้งหลายได้ เช่น Shopee, Lazada ฯลฯ แค่สรรพากร นำราคากับจำนวนคูณกันก็สามารถรับรู้รายได้คร่าวๆของเราได้แล้วครับ

และหากเราขายสินค้าทาง Shopee, Lazada ได้ ทางเว็บ E-Commerce ก็จะต้องส่งใบกำกับภาษีให้กับเราและส่งให้กับสรรพากรด้วย ทางสรรพากรจึงสามารถรับรู้รายได้ของเราได้ไม่ยากเลย

สรุป

ทางสรรพากร สามารถรับรู้รายได้เราได้ยังไง จากข้อมูลข้างต้นก็เป็นข้อมูลคร่าวๆ ที่ทางกรมสรรพากรจะรับรู้แหล่งรายได้ของเรา แต่อาจจะมีมากกว่านี้ เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเลี่ยงภาษีก็ควรคิดให้ดีๆก่อนนะครับ หากโดนตรวจสอบย้อนหลังจะไม่ใช่แค่เสียภาษีย้อนหลังอย่างเดียว จะมีทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกครับ ดังนั้นหากมีรายได้ก็ควรยื่นภาษีให้ถูกต้องด้วยนะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเรา Forward จะมาอัพเดตเพิ่มเติมอีกทีนะครับ