จดทะเบียนบริษัทต้องวางเงินจริงๆ ไหม ต้องมีเงินจริงๆหรือเปล่า เป็นคำถามที่หลายๆท่านมักจะสอบถามทางเราเข้ามา Forward จึงขอมาเขียนเป็นบทความนี้เพื่อตอบคำถามนี้ให้ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านที่คิดจะจดทะเบียนบริษัท ในเร็วๆนี้เข้าใจกันนะครับ

จดทะเบียน บริษัท ต้องวางเงินจริงๆ ไหม

ต้องบอกว่า การจดทะเบียนบริษัท ที่ไม่ต้องวางเงินจริงๆนั้น ตามกฎหมายแล้วนั้นไม่สามารถทำได้ครับ เนื่องจาก กฎหมายได้กำหนดไว้ ทุนจดทะเบียนบริษัท จะต้องชำระขั้นต่ำที่ 25% ไม่ว่าทุนจดทะเบียนจะเท่าไหร่ก็ตาม แต่ว่าในทางปฎิบัติ นักบัญชีหลายที่ มักจะบันทึกเสมือนว่าได้มีการรับชำระโอนค่าหุ้นมาเป็นเงินสดแล้ว และได้มีการนำเงินดังกล่าวให้กรรมการกู้ยืมออกไป เพราะฉะนั้นในบัญชีของกิจการจึงไม่มีเงินสดเหลืออยู่ในบัญชี แต่ทั้งนี้ ก็ควรที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีที่สุดครับ และไม่ใช่ทั้งหมดครับที่จะทำแบบนี้ได้ โดยเรา Forward ได้นำตัวอย่างมา 3 กรณี ที่จำเป็นจะต้องโชว์เงินฝากธนาคารจริงๆ จึงจะสามารถจดทะเบียนบริษัทได้ โดยต้องไปขอหนังสือยืนยันยอดจากธนาคารเพื่อมาแสดงกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒน์

1. กรณี หากทุนจดทะเบียนบริษัท มากกว่า 5 ล้าน ก็คือตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป ผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานเงินฝากธนาคารตามสัดส่วนมูลค่าหุ้นของตัวเองที่ต้องชำระ

2. กรณี มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติถือหุ้นในบริษัท ตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป ผู้ถือหุ้นชาวไทยทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานเงินฝากธนาคารตามสัดส่วนมูลค่าหุ้นของตัวเองที่ต้องชำระ

3. นอกจากนี้ หากไม่มีการแต่งตั้งให้ ชาวต่างชาติเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท แม้จะไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นก็ตาม ผู้ถือหุ้นชาวไทยทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานเงินฝากธนาคารตามสัดส่วนมูลค่าหุ้นของตัวเองที่ต้องชำระ แต่หากชาวต่างชาติคนนั้นเป็นกรรมการไม่มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นชาวไทยก็ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานเงินฝากธนาคารก็ได้ครับ

เพิ่มเติม: จากข้อ 3 หากแต่งตั้งชาวต่าชาติ เป็นกรรมการ จะมีอำนาจลงนามหรือไม่ก็ตาม ทุนจดทะเบียนบริษัท จะต้องเริ่มต้นที่ 2 ล้านบาทขึ้นไป เพราะว่าจะต้องไปขอ Work Permit เพื่อให้ชาวต่าชาติสามารถทำงานในไทยได้ และการขอ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ 1 คนนั้น จะต้องมีคนไทยทำงานในบริษัท 4 คนต่อชาวต่างชาติ 1 คน จึงจะสามารถขอได้

สรุป การ จดทะเบียน บริษัทจะต้องวางเงินจริงๆไหม ตามกฎหมายจะต้องมีเงินจริงๆ ขึ้นต่ำที่ 25% ของทุนจดทะเบียน แต่ว่าในทางบัญชีก็พอมีวิธีที่ทำให้จดทะเบียนบริษัทได้โดยไม่ต้องมีเงินจริงๆก็ได้ หากไม่เข้า 3 กรณีข้างต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่เราจะเริ่มต้นทำธุรกิจจริงๆ ถ้าพูดตามความจริง เราก็ต้องมีเงินสัก 1 ก้อนแล้วแหละ ก่อนจะตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท เพราะเงินถือว่าเป็น 1 ปัจจัยหลักในการเริ่มทำธุรกิจเลยครับ สุดท้ายแล้วถึงแม้กฎหมายจะไม่ได้เคร่งครัดตรวจบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 5 ล้าน แต่การที่เรามีเงินจริงๆตามที่จดทะเบียนก็เป็นการดีที่สุดครับ

 
FORWARD ACCOUNTING CO., LTD.
Tel : 083-983-5169
เว็บไซค์ : https://forwardacc.com/