ต้องบอกว่า คำถามนี้ได้มาจากผู้ประกอบการหลายๆท่าน เนื่องจากผู้ประกอบการหลายๆท่าน ที่คิดที่จะเปิดบริษัทเพิ่ม แต่ว่ามีบ้านที่เป็นเจ้าของอยู่แค่หลังเดียว และไม่อยากไปหาเช่าบ้านที่อื่นเพิ่มเพื่อเปิดบริษัท จึงเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่า จดทะเบียนบริษัท 2 บริษัท ในบ้านหลังเดียวกันได้ไหม ในบทความนี้เรา Forward จะมาตอบคำถามนี้กัน ว่าสามารถใช้บ้านเดียว จดบริษัท 2 บริษัทได้ไหม และมีอะไรที่ต่างจากบริษัททั่วไปยังไงบ้าง

จดบริษัท 2 บริษัทในบ้านหลังเดียวกันได้ไหม

ต้องบอกว่า สามารถทำได้ครับ เพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าห้ามมีหลายบริษัทในที่อยู่เดียวกัน ดังนั้นบ้าน 1 หลังอาจจะมีมากกว่า 1 บริษัทก็ได้ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีข้อระวังอยู่หนึ่งอย่าง ในเรื่องของการแบ่งพื้นที่ต่างในการทำงานของบริษัท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ที่เราจะต้องมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายไปให้แต่ละบริษัทอย่างเหมาะสม

หากเป็นบ้านเช่า สามารถจดบริษัทได้หลายบริษัทไหม

ถึงเป็นบ้านเช่าก็ยังสามารถจดบริษัทได้มากกว่า 1 บริษัท ไม่ต่างกันจากบ้านตัวเองเลยครับ แต่บ้านเช่าการจดทะเบียนบริษัท จะต้องขอให้เจ้าของบ้านเซ็นต์ยินยอมใช้สถานที่ พร้อมเอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาเช่า เป็นต้นครับ ส่วนอื่นๆ ไม่ได้ต่างอะไรจากข้อข้างต้นเลยครับ

สรุป

การใช้บ้านจดทะเบียน บริษัทมากกว่า 1 บริษัท สามารถทำได้ครับ ไม่มีปัญหา เพราะไม่มีกฎหมายกำหนดให้ 1 สถานที่จดบริษัทได้เพีองบริษัทเดียว เพราะฉะนั้นสามารถจดได้มากว่า 1 บริษัทครับ แต่ว่าก็ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนกันให้ชัดเจน ว่าส่วนไหนตรงไหน เป็นของบริษัทไหน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายอื่นภายในบ้าน ก็ต้องแบ่งกันให้ชัดเจนครับ