ต้องบอกว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายๆท่าน ที่ประกอบกิจการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านจริงๆ และส่วนมากจะพักอาศัยอยู่คอนโดกัน แต่เมื่อมีรายได้มาถึงจุดๆหนึ่ง ที่ควรจะต้องจดทะเบียนบริษัท จึงเกิดคำถามนี้ขึ้นมาจากผู้ประกอบการหลายๆท่านว่า “คอนโดฯ” ใช้จดทะเบียนเป็นบริษัทได้ไหม ทางเรา Forward จึงจะมาขอตอบคำถามนี้ ในบทความต่อไปนี้นะครับ

“คอนโด” ใช้จดทะเบียนเป็นบริษัทได้ไหม

ถามว่าใช้คอนโด จดทะเบียนบริษัทได้ไหม ตามกฎหมายต้องบอกว่า “ได้” เนื่องจากตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่า “ผู้ที่เป็นเจ้าของห้องชุด หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ ในห้องชุด ตามกฎหมายอาคารชุด สามารถทำการจำหน่าย จ่ายโอน ใช้สอย หรือก่อให้เกิดภาระติดพันอย่างใดๆ ได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336” !!! แต่ว่า ก็มีข้อจำกัดอยู่หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้จะไม่สามารถนำคอนโดไปใช้จดทะเบียนบริษัทได้

1 . หากมีการกระทำใด ๆ ต่อทรัพย์ส่วนบุคคลของตน (คอนโดตัวเอง) อันอาจเป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างความมั่นคงต่อตัวอาคาร

2 . หากมีการทำการอื่น ๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไข หลักเกณฑ์กำหนดไว้ในข้อบังคับของโครงการคอนโด

3 . ต้องไปดูว่า คอนโดนี้ มี ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ห้ามไว้อย่างไรหรือไม่

ใช้ “คอนโด” จดทะเบียนบริษัทแล้ว สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหม

ต้องบอกว่าเดิมทางกรมสรรพากร ไม่อนุญาตให้คอนโด ใช้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เลย !! แต่ปัจจุบันสามารถจดได้แล้วบางส่วนครับ แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้จัดการนิติบุคคลว่า “อยู่ในพื้นที่ประกอบการค้า” นั้นหมายความว่าสามารถใช้คอนโดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เฉพาะที่เป็นส่วน “ร้านค้า” ของคอนโดเท่านั้น ในส่วนที่เป็นที่พักอาศัยไม่สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ครับ

สรุป

สรุปการใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัทได้ไหม หากถามว่าจดได้ไหมก็ต้องตอบว่าจดได้ แต่ถ้าให้แนะนำก็ควรหาบ้าน หรือตึกแถวดีกว่าครับทั้งนี้เช่าเป็นผู้ครอบครองหรือไม่ก็ได้ เพราะการใช้คอนโดจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้น อย่างแรกต้องไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนั้น และหากเป็นคอนโดที่เป็นที่อยู่อาศัยทางกรมสรรพากรยังไม่อนุญาตให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ นอกจากจะเป็นคอนโดที่ได้รับหนังสือรับรองจากผู้จัดการนิติบุคคลว่า คอนโดที่อยู่นั้นอยู่ในพื้นที่ที่ประกอบการค้าได้จึงจะสามารถนำคอนโดนั้นมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเป็นคอนโดที่ไม่สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถึงจะสามารถจดทะเบียนบรัทได้ก็จริง แต่ในอนาคตอาจจะต้องจดทะเบียนย้ายที่ตั้งบริษัทอีกเพื่อให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เพราะฉันนั้นการจดทะเบียนบริษัท ควรใช้ บ้าน อพาร์ทเม้นท์ หรือตึกแถว จดทะเบียนบริษัทจะดีกว่าครับ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินอย่างราบรื่น