จากบทความก่อนหน้านี้เรา ได้อธิบายถึง “จดบริษัท ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดี” ทางผู้อ่านก็น่าจะเข้าใจในส่วนของเรื่อง ทุนจดทะเบียน ไปพอสมควร แต่ว่าหากต้องการจดทะเบียนบริษัทที่มีต่างชาติมาถือหุ้นด้วยละ ทุนจดทะเบียนต้องเท่าไหร่ และมีอะไรที่ต่างจากการ จดทะเบียนบริษัททั่วไปยังไง ทางเรา Forward จะได้สรุปข้อกฎหมายมาอธิบายให้ผู้ประกอบการที่กำลังจะจดทะเบียนที่มีต่างชาติถือหุ้นด้วย ได้เข้าใจกันแบบง่ายๆกันนะครับ

จดทะเบียนบริษัท มีต่างชาติ ถือหุ้นด้วย ต่างจาก จดทะเบียนทั่วไปยังไง

ตรงนี้ต้องขอบอกว่า มีข้อแตกต่างและเงื่อนไขหลายๆ อย่างอยู่เหมือนกันครับ ทางเราจึงขออธิบายเป็นข้อๆนะครับ

1 . มีต่างชาติถือหุ้นสามารถจดทะเบียนบริษัทได้ไหม

มีต่างชาติถือหุ้นด้วย สามารถจดได้ครับ แต่ว่าชาวต่างชาติจะสามารถถือหุ้นได้สูงสุดที่ 49% เท่านั้น !! แต่หากชาวต่างชาติต้องการถือหุ้นมากกว่า 49% หรือตั้งแต่ 50% ขึ้นไป อาจจะเข้าข่ายของการ บริษัทต่างด้าว ซึ่งจะต้องขอใบประกอบธุรกิจของต่างด้าว และจะมีรายละเอียดของเงื่อนไขธุรกิจที่ไม่สามารถจดได้ สามารอ่านเพิ่มเติมตรงนี้ (Click)

2 . ทุนจดทะเบียนต่างจากทุนจดทะเบียนบริษัททั่วไปไหม

ถ้าหากชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% ถือว่าเป็นบริษัทไทยครับ เรื่องของทุนจดทะเบียนจึงไม่แตกต่างกัน หากผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ จะต้องไปขอ visa work permit แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องมีชาวไทยที่ทำงานในบริษัท 4 คน ต่อชาวต่างชาติ 1 คน ที่ขอ visa work permit (รายละเอียดการขอ visa work permit คลิ๊ก) หรือ ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ถือว่าเป็นบริษัทต่างด้าว หากเข้าเงื่อนไขข้างต้น ทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำต้อง เริ่มที่ 2 ล้านบาท และหากเป็นธุรกิจที่อยู่ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำต้องเริ่มที่ 3 ล้านบาทครับ

3 . หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นชาวต่าชาติ จะต้องยื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหม

จะมีในส่วนของเอกสาร bank statement ซึ่งผู้ถือหุ้นชาวไทยจะต้องขอหนังสือยืนยอดจากธนาคาร โดยจะต้องมีการระบุยอดเงิน ณ วันที่ขอ เท่ากับ หรือมากกว่า มูลค่าของหุ้นที่ถือนะครับ และผู้ถือหุ้นชาวไทยจะต้องขอหนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร ภายใน 7 วัน ก่อนวันประชุมจัดตั้งบริษัท ด้วยนะครับ

ข้อสังเกตุ : หากทุนจดทะเบียนบริษัท ตั้ง 5,000,001 ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น บริษัทไทย หรือ บริษัทต่างด้าว ผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องแสดงหนังสือยืนยันยอดจากธนาคารทุกท่าน

เพิ่มเติม : การขอหนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร สามารถขออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรอง หรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น
  • สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น

หากอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ผู้ประกอบการหลายๆท่าน กำลังจะจดทะเบียนบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติด้วย ก็พอจะได้ความรู้จากบทความนี้ไม่มากก็น้อย และขอบคุณผู้ที่ติดตามเรา ทางเรา Forward จะพยามเขียนบทความเกี่ยวกับ บัญชี ภาษี เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือใครที่ยังไม่เข้าใจดีพอ ได้เข้าใจ และได้ประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดนะครับ