การที่จะทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มีเรื่องให้คุณกังวลนับไม่ถ้วน นอกจากเรื่องการบริหารแล้ว ยังมีเรื่องของภาษีมาเกี่ยวข้องอีก แต่เรื่องแรกที่ทุกคนหนีไม่พ้นก่อนการทำธุรกิจคือ เรื่องของการจดทะเบียนบริษัทนี้แหละ ที่ทำให้คุณปวดหัวพอสมควร ส่วนมากเจ้าของกิจการหลายท่าน มักจะมีคำถามว่าจะจดทะเบียนเป็น บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ดี เพราะถึงแม้คุณจะหาข้อมูลด้วยตัวเอง หรือได้รับคำแนะนำจากเพื่อนก็ตาม การจดทะเบียนบริษัทก็อาจจะทำให้คุณสับสนอยู่ไม่มากก็น้อย ดังนั้นเราจึงขออธิบายข้อแตกต่างของ บริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วน ไว้เป็นรายหัวข้อดังนี้

ข้อแตกต่างระหว่าง บริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.จำนวนผู้ร่วมลงทุน (ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ก่อการ)

 • บริษัทจำกัด : จะต้องมีร่วมลงทุน หรือ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด : จะต้องมีร่วมลงทุน หรือ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน

เปิด 'บริษัท' เมื่อไหร่ดี

2.การลงทุน

 • บริษัท จำกัด : การลงทุนของ บริษัทจำกัดนั้น จะต้องเป็นลักษณะของ “ทุนเรือนหุ้น” โดยผู้ลงทุนจะต้องแบ่งทุนออกเป็นหุ้น แต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่าๆกัน (อย่างน้อย 1 และแต่ละหุ้นมูลค่าจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท) และ สามารถลงทุนด้วย เงิน ทรัพย์สิน และ แรงงานได้ ส่วนมากมักจะใช้ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1 ล้านบาท และสามารถชำระขั้นต่ำได้ที่ 25 % ของทุนจดทะเบียน
 • ห้างหุ้นส่วน จำกัด : การลงทุนของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณไม่จำเป็นต้องแบ่งเงินลงทุนออกเป็น ทุนเรือนหุ้น เหมือน บริษัทจำกัด และไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นต่ำของทุนจดทะเบียนด้วย เพราะการจดห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นไม่ได้มีการกำหนดขั้นต่ำไว้ และ สามารถลงทุนด้วย เงิน ทรัพย์สิน และแรงงาน ได้

เพิ่มเติม: ในส่วนของการลงทุนด้วย แรงงาน กรณี กิจการประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ จะไม่สามารถลงทุนด้วยแรงงานได้

3.ความรับผิดในหนี้สิน

 • บริษัท จำกัด : จะรับผิดชอบเฉพาะ เท่าที่จำนวนทุนจดทะเบียนเท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วน จำกัด : จะแบ่งความรับผิดชอบ ออกป็น 2 ประเภท
 1. หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) จะต้องรับผิดชอบไม่จำกัด แม้ว่าจะเป็นกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด
 2. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนทั่วไป) จะรับผิดชอบเท่าจำนวนทุนที่ลงเท่านั้น

4.ค่าธรรมเนียม

 • บริษัท จำกัด : ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง เริ่มที่ 5,000 บาท
 • ห้างหุ้นส่วน จำกัด : ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง เริ่มที่ 1,000 บาท

(ค่าธรรมเนียมข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่ารับรองเอกสาร เป็นต้น)

5.การประชุมสามัญประจำปี

 • บริษัทจำกัด : จะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
 • ห้างหุ้นส่วน จำกัด : ไม่จำเป็นต้องประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนประจำปี

6.การปิดงบประจำปี

 • บริษัท จำกัด : ผู้ที่สามารถเซ็นปิดงบการเงินได้ จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วน จำกัด : ผู้ที่สามารถเซ็นปิดงบได้ เซ็นได้ทั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และ ผู้สอบบัญชีภาษีอาร (TA)

เพิ่มเติม: การที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) จะเซ็นปิดงบการเงินนั้นได้ จะต้องป็น ห้างหุ้นส่วน ที่มีทุนจะทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และ รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

7.ความน่าเชื่อถือ

เนื่องจากคนส่วนใหญ่ มักจะเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจรูปห้างหุ้นส่วน มักจะทำกันเป็นในรูปแบบครอบครัว ส่วนใหญ่จะใช้ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า และ มีผู้ร่วมลงทุนที่น้อยกว่า บริษัทจำกัด ดังนั้น

 • บริษัท จำกัด : บริษัทจำกัด จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ห้างหุ้นส่วน จำกัด : มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าบริษัท

8.การทำบัญชี และ เสียภาษี

การทำบัญชี และ การเสียภาษี นั้น ไม่ว่ากิจการของคุณจะเป็นประเภท บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วน การทำบัญชีนั้นก็ยังต้องปฏิบัติตาม มาตราฐานการทำบัญชีฉบับเดียวกัน และ ต้องเสียภาษีตามอัตราภาษี ที่กฎหมายได้กำหนดไว้แบบเดียวกัน ซึ่งจะเสียภาษีมากหรือเสียน้อยยังไง ก็ขึ้นอยู่กับขนาดกิจการของคุณ และ ประเภทธุรกิจที่คุณทำอยู่

นี้เป็นความแตกต่างคร่าวๆ ระหว่าง บริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วน อาจจะช่วยให้คุณพอตัดสินใจได้ว่ากิจการคุณ เหมาะที่จะจดทะเบียนเป็น บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วน ดี แต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจหรือ สับสนตรงไหน คุณสามารถหาที่ปรึกษาเรื่องการจดทะเบียน หรือ เรื่องบัญชี ภาษี กับเราได้

ติดต่อสอบถาม Forward โทร. 083-983-5169 ทีมงานคุณภาพของเราจะช่วยให้คุณหายปวดหัวกับการจดทะเบียนบริษัทได้อย่างแน่นอน และมีเวลาให้คุณได้วางแผนธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น