เหตุผลอะไรบ้าง ที่ควรจดเป็น “นิติบุคคล”

การเป็นนิติบุคคล ต่างจากบุคคลธรรมดายังไง มีดีอย่างไร มีเหตุผลอะไรบ้างที่ ทำให้เราควรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

1.การเป็นนิติบุคล เราจะมีหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นอีก 1 หรือ 2 คน แล้วแต่ว่าจะจดเป็น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งข้อดีก็คือ จะมีการแบ่งสัดส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน หรือถ้ามีการเลิกกิจการและกิจการเป็นหนี้ ผู้ถือหุ้นก็จะรับผิดสูงสุดได้เท่ากับหุ้นที่ตัวเองถือเท่านั้น

 

2. การเป็นนิติบุคคล ถ้ากำไรสุทธิของบริษัทไม่ถึง 300,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียภาษี (แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา กำไรสุทธิเกิน 150,000 ขึ้นไปต้องเสียภาษีแล้ว) นอกจากนี้ถ้าเป็นนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้าน เข้าข่ายเป็นนิติบุคคล SME จะเสียภาษีเริ่มต้นที่ 15% และในอัตราสูงสุดแค่ 20% ซึ่งถ้าเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องเสียภาษีในอัตราสูงสุดถึง 35%

อัตราภาษีกิจการ SMEs

3. ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไป สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ อย่างเช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ค่าอบรมพนักงาน เป็นต้น

 

4. ธุรกิจของเราก็จะมี “ความน่าเชื่อถือ” ซึ่งการมีความน่าเชื่อถือนั้นจะทำให้การทำธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะการเป็นบริษัท ก็จะดูมีเชื่อถือ มากกว่าบุคคลธรรมดา

 

5. ในการของสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน จะง่ายกว่า การเป็นบุคคลธรรมดา เนื่องจากการเป็นบริษัทเราก็จะมีการเก็บเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน

 

6. เนื่องจากการเป็นนิติบุคคลปัจจุบันนี้ทางภาครัฐค่อนข้างที่จะสนับสนุนมาก ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการขอเงินทุน สินเชื่อ ได้ดอดเบี้ยต่ำ เมื่อไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ก็จะมีสิทธิดีๆ เหล่านี้มากกว่าบุคคลธรรมดา

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่อยากจดทะเบียนนิติบุคคล หรือกำลังมองหาผู้ช่วยในการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น

ติดต่อสอบถาม Forward โทร. 083-983-5169 ทีมงานคุณภาพของเราจะช่วยให้คุณหายปวดหัวกับการจดทะเบียนบริษัทได้อย่างแน่นอน และมีเวลาให้คุณได้วางแผนธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น